TekstPiosenki.org

Bee Gees Words tłumaczenie po polsku


Bee Gees Words tekst piosenki
Bee Gees Words tłumaczenie
Smile an everlasting smile
Uśmiechnij się wiecznym uśmiechem
A smile can bring you near to me
Uśmiech może cię przybliżyć do mnie
Don't ever let me find you down
Nigdy nie pozwól mi cię znaleźć
'Cause that would bring a tear to me
Bo to przyniosłoby mi łzę
This world has lost its glory
Ten świat stracił swoją chwałę


Let's start a brand new story now, my love
Zacznijmy teraz zupełnie nową historię, kochanie
Right now, there'll be no other time
W tej chwili nie będzie innego czasu
And I can show you how, my love
Mogę ci pokazać, jak,kochanie
Talk in everlasting words
Rozmawiajcie o odwiecznych słowach


And dedicate them all to me
I dedykuj je wszystkim
And I will give you all my life
I dam ci całe życie
I'm here if you should call to me
Jestem tutaj, jeśli powinnaś do mnie zadzwonić
You think that I don't even mean
Myślisz, że nawet nie mam na myśli


A single word I say
Jedno słowo, które powiem
It's only words and words are all I have
Tylko słowa i słowa są wszystkim, co mam
To take your heart away
Zabrać ci serce


You think that I don't even mean
Myślisz, że nawet nie mam na myśli
A single word I say
Jedno słowo, które powiem
It's only words and words are all I have
Tylko słowa i słowa są wszystkim, co mam
To take your heart away
Zabrać ci serce
It's only words and words are all I have
Tylko słowa i słowa są wszystkim, co mam
To take your heart away
Zabrać ci serce
It's only words and words are all I have
Tylko słowa i słowa są wszystkim, co mam
To take your heart away
Zabrać ci serce