TekstPiosenki.org

Bee Gees You Win Again tłumaczenie po polsku


Bee Gees You Win Again tekst piosenki
Bee Gees You Win Again tłumaczenie
I couldn't figure why
Nie mogę zrozumieć dlaczego
You couldn't give me what everybody needs
Nie mogłaś dać mi tego, czego wszyscy potrzebują
I shouldn't let you kick me when I'm down
Nie powieniem był pozwalać ci mnie dokopywać kiedy byłem zmartwiony
My baby
Kochanie


I find out everybody knows that
Odnalazłem to, co wszyscy wiedzą
You've been using me
Wykorzystywałaś mnie
I'm surprised you
Zaskoczyłem cię
Let me stay around you
Pozwól mi zostać przy tobie


One day I'm gonna lift the cover
Pewnego dnia podniosę kurtynę
And look inside your heart
I spojrzę wewnątrz twojego serca
We gotta level before we go
Musimy się wzmocnić nim odejdziemy
And tear this love apart
I rozedrzeć tą miłość


There's no fight you can't fight this battle of love with me
Nie ma walki, której nie możesz wygrać, tej bitwy o miłość ze mną
You win again, so little time, we do nothing but compete
Znowu wygrałaś, my nic nie robimy tylko rywalizujemy
There's no life on earth, no other could see me through
Nie ma życia na Ziemi, nikt inny nie może mnie zobaczyć
You win again, some never try but if anybody can, we can
Znowu wygrałaś, wielu nigdy nie próbuje, ale jeśli ktoś może to my również
And I'll be, I'll be following you
I ja będę, będę cię naśladować
Following you, oh girl
Naśladować cię, o dziewczyno


Oh baby, I shake you from now on
O kochanie, ja zajmę się tobą teraz
I'm gonna break down your defenses, one by one
Zamierzam rozedrzeć twoją obronę, jedną po drugiej
I'm gonna hit you from all sides, lay your fortress open wide
Zamierzam uderzyć w ciebie z każdej strony, pozostawić twoją fortecę szeroko otwartą
Nobody stops this body from taking you
Nikt nie zatrzyma tego ciała przed zajęciem ciebie


You better beware, I swear
Powinnaś się bać, przysięgam
I'm gonna be there one day when you fall
Będę tam pewnego dnia kiedy upadniesz
I could never let you cast aside
Nie mogę pozwolić ci działać osobno
The greatest love of all
Największa miłość ze wszystkich


There's no fight you can't fight this battle of love with me
Nie ma walki, której nie możesz wygrać, tej bitwy o miłość ze mną
You win again, so little time, we do nothing but compete
Znowu wygrałaś, my nic nie robimy tylko rywalizujemy
There's no life on earth, no other could see me through
Nie ma życia na Ziemi, nikt inny nie może mnie zobaczyć
You win again, some never try but if anybody can, we can
Znowu wygrałaś, wielu nigdy nie próbuje, ale jeśli ktoś może to my również
And I'll be, I'll be following you
I ja będę, będę cię naśladować
Following you
Naśladować cię


You win again, so little time, we do nothing but compete
Znowu wygrałaś, my nic nie robimy tylko rywalizujemy
There's no life on earth, no other could see me through
Nie ma życia na Ziemi, nikt inny nie może mnie zobaczyć
You win again, some never try but if anybody can, we can
Znowu wygrałaś, wielu nigdy nie próbuje, ale jeśli ktoś może to my również
And I'll be, I'll be following you
I ja będę, będę cię naśladować
Following, following you
Naśladować i podążać za tobą


You win again, so little time, we do nothing but compete
Znowu wygrałaś, my nic nie robimy tylko rywalizujemy
There's no life on earth, no other could see me through
Nie ma życia na Ziemi, nikt inny nie może mnie zobaczyć
You win again, some never try but if anybody can, we can
Znowu wygrałaś, wielu nigdy nie próbuje, ale jeśli ktoś może to my również
There's no fight you can't fight this battle of love with me
Nie ma walki, której nie możesz wygrać, tej bitwy o miłość ze mną
You win again, so little time, we do nothing but compete
Znowu wygrałaś, my nic nie robimy tylko rywalizujemy
There's no life on earth, no other could see me through
Nie ma życia na Ziemi, nikt inny nie może mnie zobaczyć
You win again, some never try but if anybody can, we can
Znowu wygrałaś, wielu nigdy nie próbuje, ale jeśli ktoś może to my również
There's no fight you can't fight this battle of love with me
Nie ma walki, której nie możesz wygrać, tej bitwy o miłość ze mną
You win again, so little time, we do nothing but compete
Znowu wygrałaś, my nic nie robimy tylko rywalizujemy