TekstPiosenki.org

Lady Gaga Alejandro tłumaczenie po polsku


Lady Gaga Alejandro tekst piosenki
Lady Gaga Alejandro tłumaczenie
I know that we are young
Wiem że jesteśmy młodzi
And I know that you may love me
I rozumiem, że możesz być zakochany
But I just can't be with you like this anymore
Lecz ja nie mogę dłużej z Tobą być
Alejandro
Alejandro


She's got both hands in her pocket
Obie ręce trzyma w kieszeniach
And she won't look at you, won't look at you
I nie spojrzy na ciebie, nie spojrzy na ciebie
She hides true love en su bolsillo
Ona skrywa prawdziwą miłość w swych kieszeniach
She's got a halo around her finger, around you
Ona owija wszystkich wokół palca, ciebie też owinęła


You know that I love you, boy
Kocham Cię, chłopcze, dobrze o tym wiesz
Hot like Mexico, rejoice
Jesteś gorący jak pogoda w Meksyku
At this point, I've gotta choose
Radosny, w tym momencie muszę wybrać
Nothing to lose
Nie mam nic do stracenia


Don't call my name, don't call my name, Alejandro
Nie wołaj mnie, nie wołaj mnie, Alejandro
I'm not your babe, I'm not your babe, Fernando
Nie jestem twoją kobietą, nie jestem twoją kobietą, Fernando
Don't wanna kiss, don't wanna touch
Nie całuj mnie, nie dotykaj mnie
Just smoke my cigarette and hush
Tylko spale papierosa i znikam
Don't call my name, don't call my name, Roberto
Nie wołaj mnie, nie wołaj mnie, Roberto


Alejandro, Alejandro
Alejandro, Alejandro
Ale-Alejandro, Ale-Alejandro
Ale-Alejandro, Ale-Alejandro
Alejandro, Alejandro
Alejandro, Alejandro
Ale-Alejandro, Ale-Alejandro
Ale-Alejandro, Ale-Alejandro


Stop, please, just let me go
Przestań, proszę, pozwól mi odejść
Alejandro, just let me go
Alejandro, pozwól mi odejść


She's not broken, she's just a baby
Ona nie jest załamana, tylko jej dziecko
But her boyfriend's like her dad, just like a dad
A jej chłopak mógłby być jej ojcem, być jej ojcem
And all those flames that burned before him
Cały ten żar namiętności jaki palił się w nim zanim go poznała
Now he's gotta firefight, got cool the bad
On musi ugasić ten płomień, musi ostudzić ją


You know that I love you, boy
Kocham Cię, chłopcze, dobrze o tym wiesz
Hot like Mexico, rejoice
Jesteś gorący jak pogoda w Meksyku
At this point, I've gotta choose
Radosny, w tym momencie muszę wybrać
Nothing to lose
Nie mam nic do stracenia


Don't call my name, don't call my name, Alejandro
Nie wołaj mnie, nie wołaj mnie, Alejandro
I'm not your babe, I'm not your babe, Fernando
Nie jestem twoją kobietą, nie jestem twoją kobietą, Fernando
Don't wanna kiss, don't wanna touch
Nie całuj mnie, nie dotykaj mnie
Just smoke my cigarette and hush
Tylko spale papierosa i znikam
Don't call my name, don't call my name, Roberto
Nie wołaj mnie, nie wołaj mnie, Roberto


Alejandro, Alejandro
Alejandro, Alejandro
Ale-Alejandro, Ale-Alejandro
Ale-Alejandro, Ale-Alejandro
Alejandro, Alejandro
Alejandro, Alejandro
Ale-Alejandro, Ale-Alejandro
Ale-Alejandro, Ale-Alejandro


Don't bother me, don't bother me, Alejandro
Nie bałamuć mnie, nie bałamuć mnie, Alejandro
Don't call my name, don't call my name, bye, Fernando
Nie wołaj mnie, nie wołaj mnie, żegnaj, Fernando
I'm not your babe, I'm not your babe, Alejandro
Nie jestem twoją kobietą, nie jestem twoją kobietą, Alejandro
Don't wanna kiss, don't wanna touch, Fernando
Nie całuj mnie, nie dotykaj mnie, Fernando


Don't call my name, don't call my name, Alejandro
Nie wołaj mnie, nie wołaj mnie, Alejandro
I'm not your babe, I'm not your babe, Fernando
Nie jestem twoją kobietą, nie jestem twoją kobietą, Fernando
Don't wanna kiss, don't wanna touch
Nie całuj mnie, nie dotykaj mnie
Just smoke my cigarette and hush
Tylko spale papierosa i znikam
Don't call my name, don't call my name, Roberto
Nie wołaj mnie, nie wołaj mnie, Roberto


Alejandro, Alejandro
Alejandro, Alejandro
Ale-Alejandro, Ale-Alejandro
Ale-Alejandro, Ale-Alejandro
Alejandro, Alejandro
Alejandro, Alejandro
Ale-Alejandro, Ale-Alejandro
Ale-Alejandro, Ale-Alejandro


Don't call my name, don't call my name, Alejandro
Nie wołaj mnie, nie wołaj mnie, Alejandro
I'm not your babe, I'm not your babe, Fernando
Nie jestem twoją kobietą, nie jestem twoją kobietą, Fernando
Don't wanna kiss, don't wanna touch
Nie całuj mnie, nie dotykaj mnie
Just smoke my cigarette and hush
Tylko spale papierosa i znikam
Don't call my name, don't call my name, Roberto
Nie wołaj mnie, nie wołaj mnie, Roberto


Alejandro
Alejandro