TekstPiosenki.org

Lady Gaga Angel Down tłumaczenie po polsku


Lady Gaga Angel Down tekst piosenki
Lady Gaga Angel Down tłumaczenie
I confess I am lost
Przyznaję, jestem zagubiona
In the age of the social
W dobie społeczeństwa
On our knees, take a test
upadając na kolana przystępujemy do testu
To be loving and grateful
aby być kochajacymi i wspaniałymi


Shots were fired on the street
strzały rozległy się na ulicy
By the church where we used to meet
obok kościoła w którym się spotykaliśmy
Angel down, angel down
anioł upadł, anioł upadł
But the people just stood around
lecz ludzie nadal stoją wokół


I'm a believer, it's a trial
jestem wierny, a to jest test
Foolish and weaker, oh, oh, oh
obłudny i wykańczający, oh, oh, oh
I'd rather save an angel down
Wolałabym uratować upadłego anioła


I'm a believer, it's chaos
jestem wierny, a to jest chaos
Where are our leaders? Oh, oh, oh
gdzie są nasi przywódcy?
I'd rather save an angel down
Wolałabym uratować upadłego anioła


Doesn't everyone belong in the arms of the sacred?
czyż nie wszyscy leżą w rękach świętości?
Why do we pretend we're wrong?
czemu udajemy jakby było inaczej?
Has our young courage faded?
czy nasza młodzieńcza odwaga się rozpłynęła?


Shots were fired on the street
strzały rozległy się na ulicy
By the church where we used to meet
obok kościoła w którym się spotykaliśmy
Angel down, angel down
anioł upadł, anioł upadł
Why do people just stand around?
Dlaczego ludzie wciąż stoją wokół?


I'm a believer, it's a trial
jestem wierny, a to jest test
Foolish and weaker, oh, oh, oh
obłudny i wykańczający, oh, oh, oh
I'd rather save an angel down
Wolałabym uratować upadłego anioła


I'm a believer, it's chaos
jestem wierny, a to jest chaos
Where are our leaders? Oh, oh, oh
gdzie są nasi przywódcy?
I'd rather save an angel down
Wolałabym uratować upadłego anioła


I'm a believer, it's a trial
jestem wierny, a to jest test
Foolish and weaker, oh, oh, oh
obłudny i wykańczający, oh, oh, oh
I'd rather save an angel down, oh
wolałabym uratować upadłego anioła


I'm a believer, it's chaos
jestem wierny, a to jest chaos
Where are our leaders? Oh, oh, oh
gdzie są nasi przywódcy?
I'd rather save an angel down
Wolałabym uratować upadłego anioła


Save that angel, hear that angel, catch my angel
uratuj tego anioła, usłysz tego anioła, złap mego anioła
Save that angel, hear that angel, catch my angel
uratuj tego anioła, usłysz tego anioła, złap mego anioła
Hear that angel, hear that angel, catch my angel
usłysz tego anioła, usłysz tego anioła, złap mego anioła
Save that angel, hear that angel, catch my angel
uratuj tego anioła, usłysz tego anioła, złap mego anioła
Hear that angel, catch my angel
usłysz tego anioła, złap mego anioła