TekstPiosenki.org

Lady Gaga Applause tłumaczenie po polsku


Lady Gaga Applause tekst piosenki
Lady Gaga Applause tłumaczenie
I stand here waiting for you to bang the gong
Stoję tu i czekam na ciebie, żebyś uderzył w gong
To crash the critics saying, "Is it right, or is it wrong?"
By zmiażdżyć wszystkich krytyków mówiących "Czy to dobre, czy to złe?"
If only fame had an I.V., baby, could I bear?
Gdyby tylko podawali sławę dożylnie, kochanie czy mogłabym to znieść?
Being away from you, I found the vein, put it in here
Będąc z dala od ciebie znalazłam żyłę, włożyłam ją tu


I live for the applause, applause, applause
Żyję dla aplauzu, aplauzu, aplauzu
I live for the applause-plause, live for the applause-plause
Żyję dla aplauzu-plauzu, żyję dla aplauzu-plauzu
Live for the way that you cheer and scream for me
Żyję dla tego jak bawicie się i krzyczycie dla mnie
The applause, applause, applause
Aplauz, aplauz, aplauz


Give me that thing that I love (I'll turn the lights on)
Daj mi tę rzecz, którą kocham (zgaszę światła)
Put your hands up, make 'em touch, touch (Make it real loud)
Podnieście swoje ręce, sprawcie, żeby się dotykały, dotykały (sprawcie, żeby było naprawdę głośno)
Give me that thing that I love (I'll turn the lights on)
Daj mi tę rzecz, którą kocham (zgaszę światła)
Put your hands up, make 'em touch, touch (Make it real loud)
Podnieście swoje ręce, sprawcie, żeby się dotykały, dotykały (sprawcie, żeby było naprawdę głośno)


Make it real loud
(Zrób to naprawdę głośno)
Put your hands up, make 'em touch, touch
Podnieś ręce, dotknij nimi, dotknij
Make it real loud
(Zrób to naprawdę głośno)
Put your hands up, make 'em touch, touch
Podnieś ręce, dotknij nimi, dotknij


I've overheard your theory, "Nostalgia's for geeks"
Słyszałam twoją teorię: "Nostalgia jest dla dziwaków"
I guess, sir, if you say so, some of us just like to read
Wydaje mi się, że skoro tak mówisz ktoś z nas naprawdę lubi czytać
One second I'm a Koons, then suddenly the Koons is me
W jednym momencie jestem Koons'em, a za chwilę Koons jest mną
Pop culture was in art, now art's in pop culture, in me
Kultura popularna była sztuką, teraz sztuka jest w kulturze popularnej i we mnie


I live for the applause, applause, applause
Żyję dla aplauzu, aplauzu, aplauzu
I live for the applause-plause, live for the applause-plause
Żyję dla aplauzu-plauzu, żyję dla aplauzu-plauzu
Live for the way that you cheer and scream for me
Żyję dla tego jak bawicie się i krzyczycie dla mnie
The applause, applause, applause
Aplauz, aplauz, aplauz


Give me that thing that I love (I'll turn the lights on)
Daj mi tę rzecz, którą kocham (zgaszę światła)
Put your hands up, make 'em touch, touch (Make it real loud)
Podnieście swoje ręce, sprawcie, żeby się dotykały, dotykały (sprawcie, żeby było naprawdę głośno)
Give me that thing that I love (I'll turn the lights on)
Daj mi tę rzecz, którą kocham (zgaszę światła)
Put your hands up, make 'em touch, touch (Make it real loud)
Podnieście swoje ręce, sprawcie, żeby się dotykały, dotykały (sprawcie, żeby było naprawdę głośno)


Make it real loud
(Zrób to naprawdę głośno)
Put your hands up, make 'em touch, touch
Podnieś ręce, dotknij nimi, dotknij
Make it real loud
(Zrób to naprawdę głośno)
Put your hands up, make 'em touch, touch
Podnieś ręce, dotknij nimi, dotknij


Oh-wooh, touch, touch, wooh
Oh-wooh, dotkną, dotkną, wooh
Touch, touch now, oh, oh, oh
Dotkną, dotkną teraz, oh, oh, oh


I live for the applause, applause, applause
Żyję dla aplauzu, aplauzu, aplauzu
I live for the applause-plause, live for the applause-plause
Żyję dla aplauzu-plauzu, żyję dla aplauzu-plauzu
Live for the way that you cheer and scream for me
Żyję dla tego jak bawicie się i krzyczycie dla mnie
The applause, applause, applause
Aplauz, aplauz, aplauz


Give me that thing that I love (I'll turn the lights on)
Daj mi tę rzecz, którą kocham (zgaszę światła)
Put your hands up, make 'em touch, touch (Make it real loud)
Podnieście swoje ręce, sprawcie, żeby się dotykały, dotykały (sprawcie, żeby było naprawdę głośno)
Give me that thing that I love (I'll turn the lights on)
Daj mi tę rzecz, którą kocham (zgaszę światła)
Put your hands up, make 'em touch, touch (Make it real loud)
Podnieście swoje ręce, sprawcie, żeby się dotykały, dotykały (sprawcie, żeby było naprawdę głośno)


Make it real loud
(Zrób to naprawdę głośno)
Put your hands up, make 'em touch, touch
Podnieś ręce, dotknij nimi, dotknij
Make it real loud
(Zrób to naprawdę głośno)
Put your hands up, make 'em touch, touch
Podnieś ręce, dotknij nimi, dotknij


A-R-T-P-O-P
Sztuka popularna