TekstPiosenki.org

Lady Gaga Born This Way tłumaczenie po polsku


Lady Gaga Born This Way tekst piosenki
Lady Gaga Born This Way tłumaczenie
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M
nie ważne czy go kochasz lub dużymi literami JEGO
Just put your paws up
Po prostu podnieś swoje łapki w górę
'Cause you were born this way, baby
Bo tak się urodziłeś, kochanie


My mama told me when I was young
moja mama powiedziała mi kiedy byłam mała, że
We are all born superstars
my wszyscy urodziliśmy sie supergwiazdami
She rolled my hair and put my lipstick on
robiła mi loki i malowała usta szminką
In the glass of her boudoir
w lustrze , w jej buduarze


"There's nothing wrong with loving who you are"
nie ma nic złego w kochaniu samego siebie
She said: "'Cause He made you perfect, babe
mówiła "ponieważ on stworzył cie idealną, kochanie
So hold your head up, girl, and you'll go far
więc głowa do góry dziewczyno a zajdziesz daleko
Listen to me when I say"
słuchaj mnie, kiedy mówię


I'm beautiful in my way
jestem piękna na swoj sposób
'Cause God makes no mistakes
bo bóg nie popełnia błędów
I'm on the right track, baby
jestem na właściwej drodze, kochanie
I was born this way
taka sie urodziłam


Don't hide yourself in regret
nie chowaj sie w żalu
Just love yourself, and you're set
poprostu pokochaj siebie, jesteś wygrany
I'm on the right track, baby
jestem na właściwej drodze, kochanie
I was born this way (born this way)
taka sie urodziłam {urodzona w ten sposób}


Ooh, there ain't no other way
Ooh, nie ma innej możliwości
Baby, I was born this way
kochanie, urodziłam sie taka
Baby, I was born this way (born this way)
Kochanie, taka się urodziłam ( taka się urodziłam)
Ooh, there ain't no other way
Ooh, nie ma innej możliwości
Baby, I was born this way
kochanie, urodziłam sie taka
Right track, baby, I was born this way
Na właściwej drodze, taka się urodziłam


Don't be a drag, just be a queen
nie bądź szmatą tylko bądź królową
Don't be a drag, just be a queen
nie bądź szmatą tylko bądź królową
Don't be a drag, just be a queen
nie bądź szmatą tylko bądź królową
Don't be, don't be, don't be
nie bądz, nie bądz, nie bądz


Give yourself prudence and love your friends
bądz rozsądny i kochaj swoich przyjaciół
Subway kid, rejoice your truth
Dziecko metra, ciesz się swoją prawdą
In the religion of the insecure
w tej religi niepewności
I must be myself, respect my youth
muszę być sobą, szanować swoją młodość


A different lover is not a sin
kochaj inaczej bo to nie grzech
Believe capital H-I-M (hey, hey, hey)
uwierz w Niego (Boga)
I love my life, I love this record, and
kocham moje życie, kocham ten kawałek
Mi amore vole fe, yah (same DNA)
nie ma miłości bez zaufania (to samo DNA)


I'm beautiful in my way
jestem piękna na swoj sposób
'Cause God makes no mistakes
bo bóg nie popełnia błędów
I'm on the right track, baby
jestem na właściwej drodze, kochanie
I was born this way
taka sie urodziłam


Don't hide yourself in regret
nie chowaj sie w żalu
Just love yourself, and you're set
poprostu pokochaj siebie, jesteś wygrany
I'm on the right track, baby
jestem na właściwej drodze, kochanie
I was born this way
taka sie urodziłam


Ooh, there ain't no other way
Ooh, nie ma innej możliwości
Baby, I was born this way
kochanie, urodziłam sie taka
Baby, I was born this way (born this way)
Kochanie, taka się urodziłam ( taka się urodziłam)
Ooh, there ain't no other way
Ooh, nie ma innej możliwości
Baby, I was born this way
kochanie, urodziłam sie taka
I'm on the right track, baby
jestem na właściwej drodze, kochanie
I was born this way
taka sie urodziłam


Don't be a drag, just be a queen
nie bądź szmatą tylko bądź królową
Whether you're broke or evergreen
nie ważne że jesteś bogaty czy biedny
You're black, white, beige, chola descent
czarny czy biały indianin czy latynos
You're Lebanese, you're Orient
libańczykiem czy azjatą


Whether life's disabilities
pomimo niedoskonałości
Left you outcast, bullied, or teased
przez które jesteś odrzucany, gnębiony i wyśmiewany
Rejoice and love yourself today
niech nie opuszcza sie radościpokochaj siebie
'Cause, baby, you were born this way
poniewarz urodziłeś sie w ten sposób


No matter gay, straight, or bi
nie warzne czy jesteś gejem hetero czy bi
Lesbian, transgendered life
lezbijką czy transseksualistką
I'm on the right track, baby
jestem na właściwej drodze, kochanie
I was born to survive
urodziłam sie by przetrwać


No matter black, white, or beige
nie warzne, carny biały czy indianin
Chola or orient made
latynos czy azjata
I'm on the right track, baby
jestem na właściwej drodze, kochanie
I was born to be brave
urodziłam sie by być odwarzną


I'm beautiful in my way
jestem piękna na swoj sposób
'Cause God makes no mistakes
bo bóg nie popełnia błędów
I'm on the right track, baby
jestem na właściwej drodze, kochanie
I was born this way
taka sie urodziłam


Don't hide yourself in regret
nie chowaj sie w żalu
Just love yourself, and you're set
poprostu pokochaj siebie, jesteś wygrany
I'm on the right track, baby
jestem na właściwej drodze, kochanie
I was born this way, yeah
Taka się urodziłam, yeah


Ooh, there ain't no other way
Ooh, nie ma innej możliwości
Baby, I was born this way
kochanie, urodziłam sie taka
Baby, I was born this way (born this way)
Kochanie, taka się urodziłam ( taka się urodziłam)
Ooh, there ain't no other way
Ooh, nie ma innej możliwości
Baby, I was born this way
kochanie, urodziłam sie taka
I'm on the right track, baby
jestem na właściwej drodze, kochanie
I was born this way
taka sie urodziłam


I was born this way, hey
Taka się urodziłam, hey
I was born this way, hey
Taka się urodziłam, hey
I'm on the right track, baby
jestem na właściwej drodze, kochanie
I was born this way, hey
Taka się urodziłam, hey


I was born this way, hey
Taka się urodziłam, hey
I was born this way, hey
Taka się urodziłam, hey
I'm on the right track, baby
jestem na właściwej drodze, kochanie
I was born this way, hey
Taka się urodziłam, hey


Same DNA, but born this way
to samo DNa bo taka sie urodziłam
Same DNA, but born this way
to samo DNa bo taka sie urodziłam