TekstPiosenki.org

Lady Gaga G.U.Y. tłumaczenie po polsku


Lady Gaga G.U.Y. tekst piosenki
Lady Gaga G.U.Y. tłumaczenie
Greetings, Himeros
Witaj, Himerosie
God of sexual desire, son of Aphrodite
Bogu seksualnego pożądania, synie Afrodyty
Lay back, and feast as this audio guides you
Połóż się i ucztuj, podczas gdy ta fonia poprowadzi cię
Through new and exciting positions
Przez nowe i ekscytujące pozycje


I wanna be the girl under you
Chcę być dziewczyną pod tobą
I wanna be your G.U.Y.
Chcę być twoją 'Dziewczyną pod tobą'
Oh yeah, I wanna be the grave unearth you
O tak, chcę być grobem zakopanym pod tobą
Our sex doesn't tell us no lies
Nasz seks nie mówi nam niekłamstw


I'm gonna wear the tie, want the power to leave you
Będę nosiła krawat, chcę nic, by cię opuścić
I'm aiming for full control of this love (Of this love)
Celuję w pełną kontrolę nad tą miłością (nad tą miłością)


Touch me, touch me, don't be sweet
Dotknij mnie, dotknij mnie, nie bądź słodki
Love me, love me, please retweet
Kochaj mnie, kochaj mnie, zretweetuj
Let me be the girl under you that makes you cry
Pozwól mi być 'dziewczyną pod tobą', która sprawi Ci płacz


I wanna be that guy (G.U.Y.)
Chciałabym być tą 'Dziewczyną pod tobą'
I wanna be that guy (G.U.Y.)
Chciałabym być tą 'Dziewczyną pod tobą'
I wanna be that guy (G.U.Y.)
Chciałabym być tą 'Dziewczyną pod tobą'
The girl under you, guy
Dziewczyną Pod Tobą, GUY


I'm gonna say the word and own you
Powiem jedno słowo i cię posiądę
You'll be my G.I.R.L
Będziesz moim G.I.R.L
"Guy I'm Romancing Loves" to hold you
"Gościem romansującym Miłości" by cię trzymać
Know you'll wear my make-up well
Wiedz, że dobrze byś wyglądał w moim make-upie


I'm gonna wear the tie, want the power to leave you
Będę nosiła krawat, chcę nic, by cię opuścić
I'm aiming for full control of this love (Of this love)
Celuję w pełną kontrolę nad tą miłością (nad tą miłością)


Touch me, touch me, don't be sweet
Dotknij mnie, dotknij mnie, nie bądź słodki
Love me, love me, please retweet
Kochaj mnie, kochaj mnie, zretweetuj
Let me be the girl under you that makes you cry
Pozwól mi być 'dziewczyną pod tobą', która sprawi Ci płacz


I wanna be that guy (G.U.Y.)
Chciałabym być tą 'Dziewczyną pod tobą'
I wanna be that guy (G.U.Y.)
Chciałabym być tą 'Dziewczyną pod tobą'
I wanna be that guy (G.U.Y.)
Chciałabym być tą 'Dziewczyną pod tobą'
The girl under you, guy
Dziewczyną Pod Tobą, GUY


I don't need to be on top to know I'm worth it
Nie muszę być na górze aby wiedzieć że jestem tego warta
'Cause I'm strong enough to know the truth
Bo jestem wystarczająco silna aby znać prawdę
I just want it to be hot
Chcę by to było gorące
Because I'm best when I'm in love, and I'm in love with you
Ponieważ jestem najlepsza, gdy jestem zakochana... i jestem zakochana w tobie


Touch me, touch me (Mount your goddess)
Dotknij mnie, dotknij mnie (obsadź swoją boginię)
Touch me, touch me (As summer moon comes into full phase)
Dotknij mnie, dotknij mnie (jak letni księżyc przechodzi w pełną fazę)
Get on top of me (And Mars' warring spirit rams into the atmosphere)
Dostań się na szczyt mnie (i wojowniczy duch Marsa wtłacza się w atmosferę)


Touch me, touch me, don't be shy
Dotknij mnie, dotknij mnie, nie wstydź się
I'm in charge like a G.U.Y.
Jestem pod kontrolą jak GUY
I'll lay down face up this time
Będę leżeć twarzą na dół tym razem
Under you like a G.U.Y.
Pod tobą jak G.U.Y


I wanna be that guy (G.U.Y.)
Chciałabym być tą 'Dziewczyną pod tobą'
I wanna be that guy (G.U.Y.)
Chciałabym być tą 'Dziewczyną pod tobą'
I wanna be that guy (G.U.Y.)
Chciałabym być tą 'Dziewczyną pod tobą'
The girl under you, guy
Dziewczyną Pod Tobą, GUY


I wanna be that guy (G.U.Y.)
Chciałabym być tą 'Dziewczyną pod tobą'
I'll wreck you right up, guy (G.U.Y.)
Rozwalę cię, dziewczyno pod tobą (Dziewczyna Pod Tobą)
I'll lie down face up, guy (G.U.Y.)
Położę się twarzą do góry, dziewczyno pod tobą (dziewczyna pod tobą)
The girl under you, guy
Dziewczyną Pod Tobą, GUY


Fourteen, vierzehn, drei, eins
14, 14, 3, 1


Nein, Zedd!
Nie, Zedd!!
Nein, Zedd!
Nie, Zedd!!
Nein, Zedd!
Nie, Zedd!!
Nein, Zedd!
Nie, Zedd!!