TekstPiosenki.org

Lady Gaga Joanne tłumaczenie po polsku


Lady Gaga Joanne tekst piosenki
Lady Gaga Joanne tłumaczenie
Take my hand, stay, Joanne
Weź mnie za rękę, zostań Joanne
Heaven's not ready for you
niebo nie jest na ciebie gotowe
Every part of my aching heart
Każda część mojego bolącego serca
Needs you more than the angels do
potrzebuje cie bardziej niż aniołowie


Girl, where do you think you're goin'?
Dziewczyno jak myślisz,gdzie idziesz?
Where do you think you're goin', goin', girl?
Jak myślisz gdzie idziesz, Dziewczyno?
Girl, where do you think you're goin'?
Dziewczyno jak myślisz,gdzie idziesz?
Where do you think you're goin', goin', girl?
Jak myślisz gdzie idziesz, Dziewczyno?


If you could, I know that you'd stay
Jeśli byś mogła wiem żebyś została
We both know things don't work that way
Obie wiemy, rzeczy nie działają w ten sposób
I promised I wouldn't say goodbye
Nigdy się z tobą nie pożegnam
So I grin, and my voice gets thin
Więc uśmiecham się i moj głos staje sie cienki


Girl, where do you think you're goin'?
Dziewczyno jak myślisz,gdzie idziesz?
Where do you think you're goin', goin', girl?
Jak myślisz gdzie idziesz, Dziewczyno?
Girl, where do you think you're goin'?
Dziewczyno jak myślisz,gdzie idziesz?
Where do you think you're goin', goin', girl?
Jak myślisz gdzie idziesz, Dziewczyno?


Honestly, I know where you're goin'
Szczerze, wiem dokąd zmierzasz
And, baby, you're just moving on
I kochanie po prostu się przenosisz
And I'll still love you even if I can't see you anymore
I nadal cię kocham nawet jeśli nie mogę zobaczyć się już nigdy więcej
Can't wait to see you soar
Przysięgam że nie mogę się doczekać by Cię zobaczyć


Girl, where do you think you're goin'?
Dziewczyno jak myślisz,gdzie idziesz?
Where do you think you're goin', goin', girl?
Jak myślisz gdzie idziesz, Dziewczyno?
Girl, where do you think you're goin'?
Dziewczyno jak myślisz,gdzie idziesz?
Where do you think you're goin', goin', girl?
Jak myślisz gdzie idziesz, Dziewczyno?