TekstPiosenki.org

Lady Gaga John Wayne tłumaczenie po polsku


Lady Gaga John Wayne tekst piosenki
Lady Gaga John Wayne tłumaczenie
It's like, I just love a cowboy, you know
To jest tak, po prostu kocham kowbojów, wiesz
I'm just like, I just, I know it's bad, but I'm just like
Jestem po prostu jak, Ja tylko - wiem że to okropne, ale jestem po prostu jak
Can I just like, hang off the back of your horse
Czy mogę po prostu zwisać z twojego konia
And can you go a little faster?!
Gdy ty popędzisz troszkę szybciej?!


3 am, mustang speeding
Trzecia rano, prędkością Mustanga
Two lovers headed for a dead end
Dwóch kochanków zmierza ku śmierci
Too fast, hold tight, he laughs
Zbyt szybko, trzymaj się, on śmieje się
Running through the red lights
Pędząc przez czerwone światła


Hollering over, rubber spinning
Krzyki, dźwięk palonej gumy
Big swig, toss another beer can
Duży łyk, kolejna puszka piwa
Too lit, tonight, praying
Tak jasno, tej nocy, pomodlę się
On the moonlight
W świetle księżyca


Every John is just the same
Każdy John jest po prostu taki sam
I'm sick of their city games
Rzygam już ich miejskimi gierkami
I crave a real wild man
Pragnę prawdziwych dzikich mężczyzn
I'm strung out on John Wayne
Naćpałam się John'em Wayne'em


(Dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe, dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe, dat - doo - deet - doe)
Baby, let's get high, John Wayne
Kochanie, naćpajmy się, John Wayne
(Dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe, dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe, dat - doo - deet - doe)
Baby, let's get high, John Wayne
Kochanie, naćpajmy się, John Wayne


Blue collar and a red-state treasure
Robotnik i klejnot czerwonych stanów
Love junkie on a three-day bender
Odurzony miłością na trzydniowej imprezie
His grip, so hard, eyes glare
Jego uścisk, taki mocny, lśniące oczy
Trouble like a mug shot
Kłopoty jak na zdjęciu policyjnym


Charged up 'cause the man's on a mission
Podekscytowany ponieważ jest na misji
1-2 ya, the gears are shifting
Raz dwa, szybka zmiana biegów
He called, I cried, we broke
On zadzwonił, Ja płakała, Zerwaliśmy
Racing through the moonlight
Pędząc w świetle księżyca


Every John is just the same
Każdy John jest po prostu taki sam
I'm sick of their city games
Rzygam już ich miejskimi gierkami
I crave a real wild man
Pragnę prawdziwych dzikich mężczyzn
I'm strung out on John Wayne
Naćpałam się John'em Wayne'em


(Dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe, dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe, dat - doo - deet - doe)
Baby, let's get high, John Wayne
Kochanie, naćpajmy się, John Wayne
(Dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe, dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe, dat - doo - deet - doe)
Baby, let's get high, John Wayne
Kochanie, naćpajmy się, John Wayne


So here I go to the eye of the storm
Tak więc ruszam w sam środek burzy
Just to feel your love
By tylko poczuć Twoją miłość
Knock me over
Przewróć mnie
Here I go into our love storm
Ruszam w stronę naszej burzliwej miłości


(Dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe, dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe, dat - doo - deet - doe)
Baby, let's get high, John Wayne
Kochanie, naćpajmy się, John Wayne
(Dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe, dat - doo - deet - doe)
(Dat - doo - deet - doe, dat - doo - deet - doe)
Baby, let's get high, John Wayne
Kochanie, naćpajmy się, John Wayne