TekstPiosenki.org

Lady Gaga Judas tłumaczenie po polsku


Lady Gaga Judas tekst piosenki
Lady Gaga Judas tłumaczenie
Oh, whoa, whoa, whoa, whoa
Oh, whoa, whoa, whoa, whoa
I'm in love with Juda-as, Juda-as
Jestem zakochana w Juda-szu, Juda-szu
Oh, whoa, whoa, whoa, whoa
Oh, whoa, whoa, whoa, whoa
I'm in love with Juda-as, Juda-as
Jestem zakochana w Juda-szu, Juda-szu


Judas, Juda-ah-ah, Judas, Juda-ah-ah
Judasz, Judasz-asz-asz, Judasz, Judasz-asz-asz
Judas, Juda-ah-ah, Judas, Gaga
Judasz, Judasz-asz-asz, Judasz, Gaga
Judas, Juda-ah-ah, Judas, Juda-ah-ah
Judasz, Judasz-asz-asz, Judasz, Judasz-asz-asz
Judas, Juda-ah-ah, Judas, Gaga
Judasz, Judasz-asz-asz, Judasz, Gaga


When he calls to me, I am ready
Kiedy dzwoni do mnie, jestem gotowa
I'll wash his feet with my hair if he needs
Obmyje jego stopy moimi włosami, jeśli tego potrzebuje
Forgive him when his tongue lies through his brain
Wybaczam mu, jeżeli jego język mówi co innego niż mózg
Even after three times, he betrays me
Nawet po tym, jeżeli trzykrotnie się mnie wyprze


Ah-ah, oh-uh-uh-oh, ah-ah, oh-uh-uh-oh
Ah-ah, oh-uh-uh-oh, ah-ah, oh-uh-uh-oh
I'll bring him down, bring him down, down
Sprowadzę go na ziemię, doprowadzę go do upadku, upadku
Ah-ah, oh-uh-uh-oh, ah-ah, oh-uh-uh-oh
Ah-ah, oh-uh-uh-oh, ah-ah, oh-uh-uh-oh
A king with no crown, king with no crown
Król bez korony, król bez korony


I'm just a holy fool, oh, baby, it's so cruel
Jestem tylko świętym głupcem, och kochanie, on jest taki okrutny
But I'm still in love with Judas, baby
Ale wciąż jestem zakochana w Judaszu, kochanie
I'm just a holy fool, oh, baby, it's so cruel
Jestem tylko świętym głupcem, och kochanie, on jest taki okrutny
But I'm still in love with Judas, baby
Ale wciąż jestem zakochana w Judaszu, kochanie


Oh, whoa, whoa, whoa, whoa
Oh, whoa, whoa, whoa, whoa
I'm in love with Juda-as, Juda-as
Jestem zakochana w Juda-szu, Juda-szu
Oh, whoa, whoa, whoa, whoa
Oh, whoa, whoa, whoa, whoa
I'm in love with Juda-as, Juda-as
Jestem zakochana w Juda-szu, Juda-szu


Judas, Juda-ah-ah, Judas, Juda-ah-ah
Judasz, Judasz-asz-asz, Judasz, Judasz-asz-asz
Judas, Juda-ah-ah, Judas, Gaga
Judasz, Judasz-asz-asz, Judasz, Gaga


I couldn't love a man so purely
Nie potrafiłam kochać mężczyzny tak czysto
Even prophets forgave his goofy way
Nawet prorocy wybaczyli mu ten błąd
I've learned love is like a brick, you can
Nauczyłam się, że miłość jest jak cegła, możesz
Build a house or sink a dead body
Zbudować dom lub zatopić martwe ciało


Ah-ah, oh-uh-uh-oh, ah-ah, oh-uh-uh-oh
Ah-ah, oh-uh-uh-oh, ah-ah, oh-uh-uh-oh
I'll bring him down, bring him down, down
Sprowadzę go na ziemię, doprowadzę go do upadku, upadku
Ah-ah, oh-uh-uh-oh, ah-ah, oh-uh-uh-oh
Ah-ah, oh-uh-uh-oh, ah-ah, oh-uh-uh-oh
A king with no crown, king with no crown
Król bez korony, król bez korony


I'm just a holy fool, oh, baby, it's so cruel
Jestem tylko świętym głupcem, och kochanie, on jest taki okrutny
But I'm still in love with Judas, baby
Ale wciąż jestem zakochana w Judaszu, kochanie
I'm just a holy fool, oh, baby, it's so cruel
Jestem tylko świętym głupcem, och kochanie, on jest taki okrutny
But I'm still in love with Judas, baby
Ale wciąż jestem zakochana w Judaszu, kochanie


Oh, whoa, whoa, whoa, whoa
Oh, whoa, whoa, whoa, whoa
I'm in love with Juda-as, Juda-as
Jestem zakochana w Juda-szu, Juda-szu
Oh, whoa, whoa, whoa, whoa
Oh, whoa, whoa, whoa, whoa
I'm in love with Juda-as, Juda-as
Jestem zakochana w Juda-szu, Juda-szu


Ew
Fuj


In the most biblical sense
Według najgłębszego biblijnego sensu
I am beyond repentance
Nie zasługuje na pokute
Fame, hooker, prostitute wench vomits her mind
Sławna, dziwka, prostytuuje się dziewucha, wymiotuje swój umysł
But in the cultural sense
Ale w sensie kulturowym
I just speak in future tense
Mówię tylko w czasie przyszłym
Judas, kiss me if offenced
Judaszu, pocałuj mnie, jeżeli zgrzeszyłeś
Or wear ear condom next time
Następnym razem nie zakładaj nausznej prezerwatywy


I wanna love you
Chcę Cię kochać
But something's pulling me away from you
Ale coś odciąga mnie od ciebie
Jesus is my virtue
Jezus jest moją cnotą
And Judas is the demon I cling to, I cling to
A Judasz jest demonem, którego się czepiam, czepiam


Just a holy fool, oh, baby, it's so cruel
Tylko święty głupiec, och, kochanie, on jest taki okrutny
But I'm still in love with Judas, baby
Ale wciąż jestem zakochana w Judaszu, kochanie
I'm just a holy fool, oh, baby, it's so cruel
Jestem tylko świętym głupcem, och kochanie, on jest taki okrutny
But I'm still in love with Judas, baby
Ale wciąż jestem zakochana w Judaszu, kochanie


Oh, whoa, whoa, whoa, whoa
Oh, whoa, whoa, whoa, whoa
I'm in love with Juda-as, Juda-as
Jestem zakochana w Juda-szu, Juda-szu
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa
I'm in love with Juda-as, Juda-as
Jestem zakochana w Juda-szu, Juda-szu


Judas, Juda-ah-ah, Judas, Juda-ah-ah
Judasz, Judasz-asz-asz, Judasz, Judasz-asz-asz
Judas, Juda-ah-ah, Judas, Gaga
Judasz, Judasz-asz-asz, Judasz, Gaga