TekstPiosenki.org

Lady Gaga LoveGame tłumaczenie po polsku


Lady Gaga LoveGame tekst piosenki
Lady Gaga LoveGame tłumaczenie
Let's have some fun, this beat is sick
Zabawmy się, ta nuta jest chora
I wanna take a ride on your disco stick
Chcę przejechać się na Twojej dyskotekowej pałce
Let's have some fun, this beat is sick
Zabawmy się, ta nuta jest chora
I wanna take a ride on your disco stick
Chcę przejechać się na Twojej dyskotekowej pałce


I wanna kiss you
Chcę Cię pocałować
But if I do, then I might miss you, babe
Ale jeśli to zrobię to mogę za Tobą tęsknię, kochanie
It's complicated and stupid
To skomplikowane i głupie
Got my ass squeezed by sexy Cupid
Seksowny kupidyn ustrzelil mnie w tyłek
Guess he wants to play, wants to play
Zgaduję, że on chce zagrać, chce zagrać
A LoveGame, a LoveGame
W grę miłosną, grę miłosną


Hold me and love me
Trzymaj mnie i kochaj mnie
Just wanna touch you for a minute
Chcę cię podotykać przez minutę
Maybe three seconds is enough for my heart to quit it
Może trzy sekundy to wystarczająco dla mojego serca by się zatrzymać


Let's have some fun, this beat is sick
Zabawmy się, ta nuta jest chora
I wanna take a ride on your disco stick
Chcę przejechać się na Twojej dyskotekowej pałce
Don't think too much, just bust that kick
Nie myśl za dużo tylko ruszaj się
I wanna take a ride on your disco stick
Chcę przejechać się na Twojej dyskotekowej pałce


Let's play a LoveGame, play a LoveGame
Zagrajmy w grę miłosną, grajmy w grę miłosną
Do you want love, or you want fame?
Pragniesz miłości czy chcesz sławy?
Are you in the game?
Grasz jeszcze?
Dans the LoveGame
Grasz w grę miłosną


Let's play a LoveGame, play a LoveGame
Zagrajmy w grę miłosną, grajmy w grę miłosną
Do you want love, or you want fame?
Pragniesz miłości czy chcesz sławy?
Are you in the game?
Grasz jeszcze?
Dans the LoveGame
Grasz w grę miłosną


I'm on a mission
Jestem na misji
And it involves some heavy touching, yeah
Która zawiera dużo dotykania, tak
You've indicated your interest
Dałeś mi do zrozumienia czego oczekujesz
I'm educated in sex, yes
Jestem wyedukowana w seksie, tak
And now I want it bad, want it bad
I teraz bardzo chcę zagrać
A LoveGame, a LoveGame
W grę miłosną, grę miłosną


Hold me and love me
Trzymaj mnie i kochaj mnie
Just wanna touch you for a minute
Chcę cię podotykać przez minutę
Maybe three seconds is enough for my heart to quit it
Może trzy sekundy to wystarczająco dla mojego serca by się zatrzymać


Let's have some fun, this beat is sick
Zabawmy się, ta nuta jest chora
I wanna take a ride on your disco stick
Chcę przejechać się na Twojej dyskotekowej pałce
Don't think too much, just bust that kick
Nie myśl za dużo tylko ruszaj się
I wanna take a ride on your disco stick
Chcę przejechać się na Twojej dyskotekowej pałce


Let's play a LoveGame, play a LoveGame
Zagrajmy w grę miłosną, grajmy w grę miłosną
Do you want love, or you want fame?
Pragniesz miłości czy chcesz sławy?
Are you in the game?
Grasz jeszcze?
Dans the LoveGame
Grasz w grę miłosną


Let's play a LoveGame, play a LoveGame
Zagrajmy w grę miłosną, grajmy w grę miłosną
Do you want love, or you want fame?
Pragniesz miłości czy chcesz sławy?
Are you in the game?
Grasz jeszcze?
Dans the LoveGame
Grasz w grę miłosną


I can see you staring there from across the block
Widzę jak patrzysz
With a smile on your mouth, and your hand on your huh!
Z uśmiechem na ustach i z ręką na swoim, huh!
The story of us, it always starts the same
Ta historia zawsze jest taka sama
With a boy, and a girl, and a huh, and a game
Chłopak i dziewczyna i on i gra


And a game, and a game, and a game
I gra, i gra, i gra
A LoveGame
Gra Miłosna


Let's play a LoveGame, play a LoveGame
Zagrajmy w grę miłosną, grajmy w grę miłosną
Do you want love, or you want fame?
Pragniesz miłości czy chcesz sławy?
Are you in the game?
Grasz jeszcze?
Dans the LoveGame
Grasz w grę miłosną


Let's play a LoveGame, play a LoveGame
Zagrajmy w grę miłosną, grajmy w grę miłosną
Do you want love, or you want fame?
Pragniesz miłości czy chcesz sławy?
Are you in the game?
Grasz jeszcze?
Dans the LoveGame
Grasz w grę miłosną


Let's play a LoveGame, play a LoveGame
Zagrajmy w grę miłosną, grajmy w grę miłosną
Do you want love, or you want fame?
Pragniesz miłości czy chcesz sławy?
Are you in the game?
Grasz jeszcze?
Let's have some fun, this beat is sick (dans the LoveGame)
Zabawmy się, ta nuta jest chora (grasz w Grę Miłosną)
I wanna take a ride on your disco stick
Chcę przejechać się na Twojej dyskotekowej pałce


Let's play a LoveGame, play a LoveGame
Zagrajmy w grę miłosną, grajmy w grę miłosną
Do you want love, or you want fame?
Pragniesz miłości czy chcesz sławy?
Are you in the game?
Grasz jeszcze?
Don't think too much, just bust that kick (dans the LoveGame)
Nie myśl za dużo, zrób to (grasz w Grę Miłosną)
I wanna take a ride on your disco stick
Chcę przejechać się na Twojej dyskotekowej pałce
Dans the LoveGame
Grasz w grę miłosną