TekstPiosenki.org

Lady Gaga Million Reasons tłumaczenie po polsku


Lady Gaga Million Reasons tekst piosenki
Lady Gaga Million Reasons tłumaczenie
You're giving me a million reasons to let you go
Dajesz mi milion powodów, by się z tobą pożegnać
You're giving me a million reasons to quit the show
Dajesz mi milion powodów, by opuścić to przedstawienie
You're giving me a million reasons
Lecz ty dajesz mi miliony powodów
Give me a million reasons
Daj mi miliony powodów
Giving me a million reasons
Dajesz mi miliony powodów
About a million reasons
Mniej więcej milion powodów


If I had a highway, I would run for the hills
Gdyby moją drogą była autostrada, uciekłabym na wzgórza
If you could find a dry way, I'd forever be still
Gdybyś odnalazł wyschniętą ścieżkę, na zawsze byłabym spokojna
But you're giving me a million reasons
Lecz ty dajesz mi miliony powodów
Give me a million reasons
Daj mi miliony powodów
Giving me a million reasons
Dajesz mi miliony powodów
About a million reasons
Mniej więcej milion powodów


I bow down to pray
Kłaniam się do modlitwy
I try to make the worst seem better
Staram się, by najgorsze wydało się lepsze
Lord, show me the way
Panie, wskaż mi drogę
To cut through all his worn out leather
Jak przedostać się przez jego znoszone skóry


I've got a hundred million reasons to walk away
Mam sto milionów powodów, by odejść
But, baby, I just need one good one to stay
Ale kochany, potrzebny mi tylko jeden, jeden dobry, by zostać


Head stuck in a cycle, I look off and I stare
Po uszy utknęliśmy w tym kole, odwracam wzrok i na nie patrzę
It's like that I've stopped breathing, but completely aware
Jest tak, jakbym przestała oddychać, ale w pełni tego świadoma
'Cause you're giving me a million reasons
Bo dajesz mi miliony powodów
Give me a million reasons
Daj mi miliony powodów
Giving me a million reasons
Dajesz mi miliony powodów
About a million reasons
Mniej więcej milion powodów


And if you say something that you might even mean
I nawet jeśli mówisz coś, co naprawdę myślisz
It's hard to even fathom which parts I should believe
Trudno jest ocenić, w co powinnam uwierzyć
'Cause you're giving me a million reasons
Bo dajesz mi miliony powodów
Give me a million reasons
Daj mi miliony powodów
Giving me a million reasons
Dajesz mi miliony powodów
About a million reasons
Mniej więcej milion powodów


I bow down to pray
Kłaniam się do modlitwy
I try to make the worst seem better
Staram się, by najgorsze wydało się lepsze
Lord, show me the way
Panie, wskaż mi drogę
To cut through all his worn out leather
Jak przedostać się przez jego znoszone skóry


I've got a hundred million reasons to walk away
Mam sto milionów powodów, by odejść
But, baby, I just need one good one to stay
Ale kochany, potrzebny mi tylko jeden, jeden dobry, by zostać


Oh, baby, I'm bleeding, bleeding, ey…
Oh, kochanie, krwawię, krwawię, ey...
Can't you give me what I'm needing, needing?
Czy nie mógłbyś mi dać tego, czego mi potrzeba, potrzeba


Every heartbreak makes it hard to keep the faith
Z każdym zawodem serca trudniej jest zaufać
But, baby, I just need one good one
Ale kochany, potrzebuję tylko jednego
Good one, good one, good one, good one, good one
Jednego dobrego, jednego dobrego, jednego dobrego, jednego dobrego, jednego dobrego


When I bow down to pray
Kiedy kłaniam się do modlitwy
I try to make the worst seem better
Staram się, by najgorsze wydało się lepsze
Lord, show me the way
Panie, wskaż mi drogę
To cut through all his worn out leather
Jak przedostać się przez jego znoszone skóry


I've got a hundred million reasons to walk away
Mam sto milionów powodów, by odejść
But, baby, I just need one good one, good one
Ale Kochanie, potrzebuję jednego dobrego
Tell me that you'll be the good one, good one
Powiedz, że będziesz tym jedynym dobrym, tym jedynym dobrym
Baby, I just need one good one to stay
Ale kochany, potrzebny mi tylko jeden, jeden dobry, by zostać