TekstPiosenki.org

Lady Gaga Perfect Illusion tłumaczenie po polsku


Lady Gaga Perfect Illusion tekst piosenki
Lady Gaga Perfect Illusion tłumaczenie
Trying to get control
Staram sie odzyskać kontrolę
Pressure's taking its toll
Prasja daje sie we znaki
Stuck in the middle zone
Stuck in the middle zone
I just want you alone
Ja chce tylko ciebie samego


My guessing game is strong
Moja gra w zgadywanie jest mocna
Way too real to be wrong
Zbyt prawdziwa by była zła
Caught up in your show
Pochłonięta Twoim przedstawieniem
Yeah, at least now I know
Ale już wiem


It wasn't love, it wasn't love
To nie była miłość, to nie była miłość
It was a perfect illusion (perfect illusion)
To była perfekcyjna iluzja, iluzja
Mistaken for love, it wasn't love
Pomyliłam to z miłością, to nie była miłość
It was a perfect illusion (perfect illusion)
To była perfekcyjna iluzja, iluzja
Oh, you were a perfect illusion
Byłeś perfekcyjną iluzją


I don't need eyes to see
Nie potrzebuje oczu żeby zobaczyć
I felt you touching me
Czułam jak mnie dotykasz
High like amphetamine
Mocno jak amfetamina
Maybe you're just a dream
Może byłeś tylko snem


That's what it means to crush
To jest to co oznacza zuroczzenie
Now that I'm waking up
Teraz kiedy "Się obudziłam"
I still feel the blow
Nadal czuje ten cios
But at least now I know
Ale przynajmniej już wiem


It wasn't love, it wasn't love
To nie była miłość, to nie była miłość
It was a perfect illusion (perfect illusion)
To była perfekcyjna iluzja, iluzja
Mistaken for love, it wasn't love
Pomyliłam to z miłością, to nie była miłość
It was a perfect illusion (perfect illusion)
To była perfekcyjna iluzja, iluzja


(Where are you? 'Cause I can't see you)
Gdzie byłeś, bo nie mogłam tego zobaczyć
It was a perfect illusion (but I feel you watching me)
To była idealna iluzja (ale czuję, że mnie obserwujesz)
(Dilated, falling free in a modern ecstasy)
(rozdęta, spada powoli w współczesnej ekstazie)


(Where are you? 'Cause I can't see you)
Gdzie byłeś, bo nie mogłam tego zobaczyć
It was a perfect illusion (but I feel you watching me)
To była idealna iluzja (ale czuję, że mnie obserwujesz)
(But I feel you watching me)
Ale czuje jak na mnie patszysz
Illusion (but I feel you watching me)
Iluzja ( lecz wciąż czuję, że obserwujesz mnie)


Mistaken for love
Pomylone z miłością
(Where are you? 'Cause I can't see you)
Gdzie byłeś, bo nie mogłam tego zobaczyć
(But I feel you watching me)
Ale czuje jak na mnie patszysz
Mistaken for love (dilated, falling free)
Pomylone z miłością (rozdęta i spada powoli)
(In a modern ecstasy)
We współczesnej ekstazie
Mistaken for love (in a modern ecstasy)
Pomylone z miłością (w nowoczesnej ekstazie)
(In a modern ecstasy)
We współczesnej ekstazie


I'm over the show
Skończyłam przedstawienie
Yeah, at least now I know
Ale już wiem


It wasn't love, it wasn't love
To nie była miłość, to nie była miłość
It was a perfect illusion (perfect illusion)
To była perfekcyjna iluzja, iluzja
Mistaken for love, it wasn't love
Pomyliłam to z miłością, to nie była miłość
It was a perfect illusion (perfect illusion)
To była perfekcyjna iluzja, iluzja


Oh, you were a perfect illusion
Byłeś perfekcyjną iluzją
Oh, it was a perfect illusion
To była perfekcyjna iluzja


It was a perfect illusion
To była perfekcyjna iluzja
Somewhere in all the confusion
Grześ we wszystkich nieporozumieniach
It was a perfect illusion, illusion, illusion
To była perfekcyjna iluzja, iluzja, iluzja


It was a perfect illusion
To była perfekcyjna iluzja
Somewhere in all the confusion
Grześ we wszystkich nieporozumieniach
You were so perfect
Byłeś za idealny
You were a, you were a perfect illusion
You were a, you were a perfect illusion