TekstPiosenki.org

Lady Gaga Telephone tłumaczenie po polsku

Feat Beyoncé
Lady Gaga Telephone tekst piosenki
Lady Gaga Telephone tłumaczenie
Hello, hello, baby
Cześć, cześć, kochanie
You called, I can't hear a thing
Dzwoniłeś, nie mogę niczego usłyszeć
I have got no service in the club, you say, say?
Nie mam zasięgu w klubie, mówisz, mówisz?
Wha-wha-what did you say, huh?
C-c-co mówiłeś, huh?
You're breaking up on me
Zrywasz ze mną
Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy
Przepraszam, Nie mogę Cię usłyszeć, Jestem trochę zajęta
K-kinda busy, k-kinda busy
T-trochę zajęta, t-trochę zajęta
Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy
Przepraszam, Nie mogę Cię usłyszeć, Jestem trochę zajęta


Just a second
Tylko sekundę
It's my favorite song they're gonna play
Będą grali moją ulubioną piosenkę
And I cannot text you with a drink in my hand, eh?
I nie mogę pisać z Tobą, z napojem w ręce, eh?
You should've made some plans with me
Powinieneś był zrobić jakieś plany ze mną
You knew that I was free
Wiedziałeś, że byłam wolna
And now you won't stop calling me, I'm kinda busy
A teraz nie przestaniesz do mnie dzwonić, jestem trochę zajęta


Stop calling, stop calling
Przestań dzwonić, przestań dzwonić
I don't wanna think anymore
Nie chcę więcej myśleć
I got my head and my heart on the dance floor
Moja głowa i serce są na parkiecie
Stop calling, stop calling
Przestań dzwonić, przestań dzwonić
I don't wanna talk anymore
Nie mogę więcej rozmawiać
I got my head and my heart on the dance floor
Moja głowa i serce są na parkiecie


Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
eh (×11)
Stop telephoning me
Przestań do mnie wydzwaniać
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Eh (×10)
I'm busy
Jestem zajęta
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Eh (×10)
Stop telephoning me
Przestań do mnie wydzwaniać
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
eh (×11)


Can call all you want, but there's no one home
Dzwoń ile chcesz, lecz nikogo nie zastaniesz
And you're not gonna reach my telephone
I się do mnie nie dodzwonisz
Out in the club, and I'm sipping that bubb
Jestem w klubie i popijam sobie szampana
And you're not gonna reach my telephone
I się do mnie nie dodzwonisz


Call when you want, but there's no one home
Dzwoń kiedy chcesz, ale nikogo nie zastaniesz
And you're not gonna reach my telephone
I się do mnie nie dodzwonisz
Out in the club, and I'm sipping that bubb
Jestem w klubie i popijam sobie szampana
And you're not gonna reach my telephone
I się do mnie nie dodzwonisz


Boy, the way you blowing up my phone
Chłopcze, to jak się do mnie dobijasz
Won't make me leave no faster
Nie sprawi że wyjdę szybciej
Put my coat on faster
że szybciej założę płaszcz
Leave my girls no faster
i że szybciej opuszczę moje dziewczyny
I should've left my phone at home
Powinnam była zostawić telefon w domu
'Cause this is a disaster
Bo to jakaś katastrofa
Calling like a collector
Dzwonić jak szaleniec
Sorry, I cannot answer
Niestety nie mogę odebrać


Not that I don't like you, I'm just at a party
Nie, że cię nie lubię, tylko po prostu imprezuję
And I am sick and tired of my phone r-ringing
Mam już dość mojego dzwoniącego telefonu
Sometimes I feel like I live in Grand Central Station
Czasem mam wrażenie jakbym żyła na dworcu
Tonight I'm not taking no calls, 'cause I'll be dancing
Dziś od nikogo nie odbiorę, bo będę tańczyć
'Cause I'll be dancing, 'cause I'll be dancing
Bo będę tańczyć, bo będę tańczyć
Tonight I'm not taking no calls, 'cause I'll be dancing
Dziś od nikogo nie odbiorę, bo będę tańczyć


Stop calling, stop calling
Przestań dzwonić, przestań dzwonić
I don't wanna think anymore
Nie chcę więcej myśleć
I got my head and my heart on the dance floor
Moja głowa i serce są na parkiecie
Stop calling, stop calling
Przestań dzwonić, przestań dzwonić
I don't wanna talk anymore
Nie mogę więcej rozmawiać
I got my head and my heart on the dance floor
Moja głowa i serce są na parkiecie


Stop calling, stop calling
Przestań dzwonić, przestań dzwonić
I don't wanna think anymore
Nie chcę więcej myśleć
I got my head and my heart on the dance floor
Moja głowa i serce są na parkiecie
Stop calling, stop calling
Przestań dzwonić, przestań dzwonić
I don't wanna talk anymore
Nie mogę więcej rozmawiać
I got my head and my heart on the dance floor
Moja głowa i serce są na parkiecie


Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
eh (×11)
Stop telephoning me
Przestań do mnie wydzwaniać
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Eh (×10)
I'm busy
Jestem zajęta
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Eh (×10)
Stop telephoning me
Przestań do mnie wydzwaniać
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
eh (×11)


Can call all you want, but there's no one home
Dzwoń ile chcesz, lecz nikogo nie zastaniesz
And you're not gonna reach my telephone
I się do mnie nie dodzwonisz
'Cause I'm out in the club, and I'm sipping that bubb
Bo jestem w klubie i popijam sobie szampana
And you're not gonna reach my telephone
I się do mnie nie dodzwonisz


Call when you want, but there's no one home
Dzwoń kiedy chcesz, ale nikogo nie zastaniesz
And you're not gonna reach my telephone
I się do mnie nie dodzwonisz
'Cause I'm out in the club, and I'm sipping that bubb
Bo jestem w klubie i popijam sobie szampana
And you're not gonna reach my telephone
I się do mnie nie dodzwonisz


My telephone, m-m-my telephone
Mój telefon, mój telefon
'Cause I'm out in the club, and I'm sipping that bubb
Bo jestem w klubie i popijam sobie szampana
And you're not gonna reach my telephone
I się do mnie nie dodzwonisz


My telephone, m-m-my telephone
Mój telefon, mój telefon
'Cause I'm out in the club, and I'm sipping that bubb
Bo jestem w klubie i popijam sobie szampana
And you're not gonna reach my telephone
I się do mnie nie dodzwonisz


We're sorry (we're sorry)
Przepraszamy
The number you have reached is not in service at this time
Wybrany numer jest poza zasięgiem
Please check the number, or try your call again
Proszę sprawdzić numer bądź spróbować ponownie