TekstPiosenki.org

Lady Gaga The Cure tłumaczenie po polsku


Lady Gaga The Cure tekst piosenki
Lady Gaga The Cure tłumaczenie
I'll undress you, 'cause you're tired
Rozbiorę Cie bo jesteś zmęczony
Cover you as you desire
Przykryję cię jak sobie życzysz
When you fall asleep inside my arms
Kiedy zasypiasz na moich ramionach
May not have the fancy things
Może nie mam niczego fantazyjnego
But I'll give you everything
Ale dam Ci wszystko
You could ever want, it's in my arms
Cokolwiek co byś chciał jest w moich ramionach


So baby tell me yes
Więc kochanie powiedz mi Tak
And I will give you everything
A dam ci wszystko
So baby tell me yes
Więc kochanie powiedz mi Tak
And I will be all yours tonight
A będę cała twoja dzisiejszej nocy
So baby tell me yes
Więc kochanie powiedz mi Tak
And I will give you everything
A dam ci wszystko
I will be right by your side
Będę tuż obok ciebie


If I can't find the cure, I'll
Jeśli nie mogę znaleźć lekarstwa,
I'll fix you with my love
Uleczę cię moją miłością
No matter what you know, I'll
Nie ważne co wiesz
I'll fix you with my love
Uleczę cię moją miłością
And if you say you're okay
A jeśli powiesz że jest w porządku
I'm gonna heal you anyway
i tak cię uleczę
Promise I'll always be there
Obiecuję że zawsze będę tam
Promise I'll be the cure (be the cure)
Obiecuję że będę lekarstwem (Będę lekarstwem)


Rub your feet, your hands, your legs
Potrzyj swoje stopy, swoje ręce,swoje nogi
Let me take care of it, babe
pozwól mi się nimi zaopiekować
Close your eyes, I'll sing your favorite song
zamknij oczy, zaśpiewam ci twoja ulubioną piosenkę
I wrote you this lullaby
napisałam ci kołysankę
Hush now baby, don't you cry
A teraz uspokój się kochanie, nie płacz
Anything you want could not be wrong
Cokolwiek co chcesz nie może być złe


So baby tell me yes
Więc kochanie powiedz mi Tak
And I will give you everything
A dam ci wszystko
So baby tell me yes
Więc kochanie powiedz mi Tak
And I will be all yours tonight
A będę cała twoja dzisiejszej nocy
So baby tell me yes
Więc kochanie powiedz mi Tak
And I will give you everything
A dam ci wszystko
I will be right by your side
Będę tuż obok ciebie


If I can't find the cure, I'll
Jeśli nie mogę znaleźć lekarstwa,
I'll fix you with my love
Uleczę cię moją miłością
No matter what you know, I'll
Nie ważne co wiesz
I'll fix you with my love
Uleczę cię moją miłością
And if you say you're okay
A jeśli powiesz że jest w porządku
I'm gonna heal you anyway
i tak cię uleczę
Promise I'll always be there
Obiecuję że zawsze będę tam
Promise I'll be the cure (be the cure)
Obiecuję że będę lekarstwem (Będę lekarstwem)


I'll fix you with my love
Uleczę cię moją miłością
(I'll fix you with my love-lo-love)
Uleczę cię moją miłością (moją mi-miłoscią)
I'll fix you with my love
Uleczę cię moją miłością
(I'll fix you with my love-lo-love)
Uleczę cię moją miłością (moją mi-miłoscią)


If I can't find the cure, I'll
Jeśli nie mogę znaleźć lekarstwa,
I'll fix you with my love
Uleczę cię moją miłością
No matter what you know, I'll
Nie ważne co wiesz
I'll fix you with my love
Uleczę cię moją miłością
And if you say you're okay
A jeśli powiesz że jest w porządku
I'm gonna heal you anyway
i tak cię uleczę
Promise I'll always be there
Obiecuję że zawsze będę tam
Promise I'll be the cure (be the cure)
Obiecuję że będę lekarstwem (Będę lekarstwem)
Promise I'll be the cure (be the cure)
Obiecuję że będę lekarstwem (Będę lekarstwem)


I'll fix you with my love
Uleczę cię moją miłością