TekstPiosenki.org

Lady Gaga The Edge Of Glory tłumaczenie po polsku


Lady Gaga The Edge Of Glory tekst piosenki
Lady Gaga The Edge Of Glory tłumaczenie
There ain't no reason you and me should be alone
Nie ma powodów, dla których ty i ja mielibyśmy być samotni
Tonight, yeah, baby
dziś w nocy, kochanie
Tonight, yeah, baby
dziś w nocy, kochanie
But I got a reason that you-hoo should take me home tonight
ale mam powód, dla którego powinieneś mnie wziąć dziś do domu


I need a man that thinks it's right when it's so wrong
Potrzebuję kogoś kto powie że jest dobrze choć jest źle
Tonight, yeah, baby
dziś w nocy, kochanie
Tonight, yeah, baby
dziś w nocy, kochanie
Right on the limit's where we know we both belong tonight
Prawo na granicy, gdzie oboje wiemy, że dzisiejszej nocy należymy do siebie


It's hot to feel the rush
Jest gorąco, by poczuć ten pośpiech
To brush the dangerous
By otrzeć się o niebezpieczeństwo
I'm gonna run right to, to the edge with you
Będę do Ciebie biec, na krawędź
Where we can both fall far in love
gdzie oboje możemy się mocno zakochać


I'm on the edge of glory
jestem na granicy chwały
And I'm hanging on a moment of truth
Trzymam się momentu prawdy
Out on the edge of glory
poza granicami chwały
And I'm hanging on a moment with you
Trzymam się momentu z tobą
I'm on the edge, the edge, the edge
jestem na granicy, granicy, granicy
The edge, the edge, the edge, the edge
granica, granica, granica, granica


I'm on the edge of glory
jestem na granicy chwały
And I'm hanging on a moment with you
Trzymam się momentu z tobą
I'm on the edge with you
Jestem na granicy z tobą


Another shot, before we kiss the other side
Kolejny shot, zanim pocałujemy drugą stronę
Tonight, yeah, baby
dziś w nocy, kochanie
Tonight, yeah, baby
dziś w nocy, kochanie
I'm on the edge of something final we call life tonight
Jestem na krawędzi czegoś ostatecznego, nazywanego dziś życiem
Alright, alright
w pożądku, w pożądku


Put on your shades 'cause I'll be dancing in the flames
Włóż swój cień, bo będę dziś tańczyć w płomieniach
Tonight, yeah, baby
dziś w nocy, kochanie
Tonight, yeah, baby
dziś w nocy, kochanie
It isn't hell if everybody knows my name tonight
to nie jest piekło jeśli wszyscy znają dziś moje imię
Alright, alright
w pożądku, w pożądku


It's hot to feel the rush
Jest gorąco, by poczuć ten pośpiech
To brush the dangerous
By otrzeć się o niebezpieczeństwo
I'm gonna run right to, to the edge with you
Będę do Ciebie biec, na krawędź
Where we can both fall far in love
gdzie oboje możemy się mocno zakochać


I'm on the edge of glory
jestem na granicy chwały
And I'm hanging on a moment of truth
Trzymam się momentu prawdy
Out on the edge of glory
poza granicami chwały
And I'm hanging on a moment with you
Trzymam się momentu z tobą
I'm on the edge, the edge, the edge
jestem na granicy, granicy, granicy
The edge, the edge, the edge, the edge
granica, granica, granica, granica


I'm on the edge of glory
jestem na granicy chwały
And I'm hanging on a moment with you
Trzymam się momentu z tobą
I'm on the edge with you
Jestem na granicy z tobą


I'm on the edge with you
Jestem na granicy z tobą
I'm on the edge with you
Jestem na granicy z tobą


I'm on the edge of glory
jestem na granicy chwały
And I'm hanging on a moment of truth
Trzymam się momentu prawdy
Out on the edge of glory
poza granicami chwały
And I'm hanging on a moment with you
Trzymam się momentu z tobą
I'm on the edge, the edge, the edge
jestem na granicy, granicy, granicy
The edge, the edge, the edge, the edge
granica, granica, granica, granica


I'm on the edge of glory
jestem na granicy chwały
And I'm hanging on a moment with you
Trzymam się momentu z tobą
I'm on the edge with you
Jestem na granicy z tobą
With you, with you, with you, with you
Z tobą, z tobą, z tobą, z tobą
I'm on the edge with you
Jestem na granicy z tobą
With you, with you, with you, with you
Z tobą, z tobą, z tobą, z tobą
I'm on the edge with you
Jestem na granicy z tobą
With you, with you, with you, with you
Z tobą, z tobą, z tobą, z tobą
I'm on the edge with you
Jestem na granicy z tobą
With you, with you, with you, with you
Z tobą, z tobą, z tobą, z tobą