TekstPiosenki.org

Maroon 5 Animals tłumaczenie po polsku


Maroon 5 Animals tekst piosenki
Maroon 5 Animals tłumaczenie
Baby, I'm preying on you tonight
Kochanie, poluję dziś na Ciebie
Hunt you down, eat you alive
Dopadnę Cię i zjem Cię żywcem
Just like animals, animals
Zupełnie jak zwierzęta, zwierzęta
Like animals-mals
Jak zwierzęta
Maybe you think that you can hide
Być może myślisz, że możesz się ukryć
I can smell your scent for miles
Mogę wyczuć Twój zapach na odległość
Just like animals, animals
Zupełnie jak zwierzęta, zwierzęta
Like animals-mals
Jak zwierzęta
Baby, I'm
Kochanie, ja jestem


So what you trying to do to me
Więc co próbujesz mi zrobić?
It's like we can't stop, we're enemies
Nie możemy przestać, jesteśmy wrogami
But we get along when I'm inside you, yeah
Ale dobrze się dogadujemy, kiedy jestem w Tobie, o tak
You're like a drug that's killing me
Jesteś jak narkotyk, który mnie zabija
I cut you out entirely
Odciąłem się od Ciebie zupełnie
But I get so high when I'm inside you
Ale jestem tak bardzo odurzony, gdy jestem w Tobie


Yeah, you can start over, you can run free
Możesz zacząć od początku, możesz uciekać
You can find other fish in the sea
Możesz znaleźć inną rybę w morzu
You can pretend it's meant to be
Możesz udawać, że tak powinno być
But you can't stay away from me
Ale nie jesteś w stanie trzymać się z dala ode mnie
I can still hear you making that sound
Wciąż mogę usłyszeć, jak wydajesz ten dźwięk
Taking me down, rolling on the ground
Zabierasz mnie w dół, powalasz mnie na ziemię
You can pretend that it was me
Możesz udawać, że to byłem ja
But no, oh
Ale tak nie było, och...


Baby, I'm preying on you tonight
Kochanie, poluję dziś na Ciebie
Hunt you down, eat you alive
Dopadnę Cię i zjem Cię żywcem
Just like animals, animals
Zupełnie jak zwierzęta, zwierzęta
Like animals-mals
Jak zwierzęta
Maybe you think that you can hide
Być może myślisz, że możesz się ukryć
I can smell your scent for miles
Mogę wyczuć Twój zapach na odległość
Just like animals, animals
Zupełnie jak zwierzęta, zwierzęta
Like animals-mals
Jak zwierzęta
Baby, I'm
Kochanie, ja jestem


So if I run, it's not enough
Więc jeśli zacznę biec, to nie wystarczy
You're still in my head forever stuck
Wciąż jesteś w mojej głowie, utknęłaś w niej na zawsze
So you can do what you wanna do, yeah
Więc możesz robić, co tylko zechcesz
I love your lies, I'll eat 'em up
Kocham twoje kłamstwa, zjem je
But don't deny the animal
Ale nie jestem w stanie zaprzeczyć
That comes alive when I'm inside you
Że zwierzę ożywa, kiedy jestem w Tobie


Yeah, you can start over, you can run free
Możesz zacząć od początku, możesz uciekać
You can find other fish in the sea
Możesz znaleźć inną rybę w morzu
You can pretend it's meant to be
Możesz udawać, że tak powinno być
But you can't stay away from me
Ale nie jesteś w stanie trzymać się z dala ode mnie
I can still hear you making that sound
Wciąż mogę usłyszeć, jak wydajesz ten dźwięk
Taking me down, rolling on the ground
Zabierasz mnie w dół, powalasz mnie na ziemię
You can pretend that it was me
Możesz udawać, że to byłem ja
But no
Ale tak nie było...


Baby, I'm preying on you tonight
Kochanie, poluję dziś na Ciebie
Hunt you down, eat you alive
Dopadnę Cię i zjem Cię żywcem
Just like animals, animals
Zupełnie jak zwierzęta, zwierzęta
Like animals-mals
Jak zwierzęta
Maybe you think that you can hide
Być może myślisz, że możesz się ukryć
I can smell your scent for miles
Mogę wyczuć Twój zapach na odległość
Just like animals, animals
Zupełnie jak zwierzęta, zwierzęta
Like animals-mals
Jak zwierzęta
Baby, I'm
Kochanie, ja jestem


Don't tell no lie, lie, lie, lie
Nie wygaduj kłamstw, nie, nie, nie
You can't deny, ny, ny, ny
Nie możesz się wypierać
That beast inside, side, side, side
Tej bestii wewnątrz siebie
Yeah, yeah, yeah
Tak, tak, tak
No girl don't lie, lie, lie, lie
Nie, dziewczyno, nie wygaduj kłamstw, nie, nie, nie
You can't deny, ny, ny, ny
Nie możesz się wypierać
The beast inside, side, side, side
Tej bestii wewnątrz siebie
Yeah, yeah, yeah
Tak, tak, tak


Oh oh, woah oh oh oh, woah oh oh oh
Oh, oh, woah, oh oh oh, woah oh oh oh
Just like animals, animals
Zupełnie jak zwierzęta, zwierzęta
Like animals-mals
Jak zwierzęta
Just like animals, animals
Zupełnie jak zwierzęta, zwierzęta
Like animals-mals
Jak zwierzęta
Ah-ooh
Ah - ooh


Baby, I'm preying on you tonight
Kochanie, poluję dziś na Ciebie
Hunt you down, eat you alive
Dopadnę Cię i zjem Cię żywcem
Just like animals, animals
Zupełnie jak zwierzęta, zwierzęta
Like animals-mals
Jak zwierzęta
Maybe you think that you can hide
Być może myślisz, że możesz się ukryć
I can smell your scent for miles
Mogę wyczuć Twój zapach na odległość
Just like animals, animals
Zupełnie jak zwierzęta, zwierzęta
Like animals-mals
Jak zwierzęta


Don't tell no lie, lie, lie, lie
Nie wygaduj kłamstw, nie, nie, nie
You can't deny, ny, ny, ny
Nie możesz się wypierać
That beast inside, side, side, side
Tej bestii wewnątrz siebie
Yeah, yeah, yeah
Tak, tak, tak
No girl don't lie, lie, lie, lie
Nie, dziewczyno, nie wygaduj kłamstw, nie, nie, nie
You can't deny, ny, ny, ny
Nie możesz się wypierać
That beast inside, side, side, side
Tej bestii wewnątrz siebie
Yeah, yeah, yeah
Tak, tak, tak