TekstPiosenki.org

Maroon 5 Daylight tłumaczenie po polsku


Maroon 5 Daylight tekst piosenki
Maroon 5 Daylight tłumaczenie
Here I am waiting
Tutaj czekam
I'll have to leave soon
Niedługo muszę odejść
Why am I holding on?
Dlaczego wciąż czekam?
We knew this day would come
Wiedzieliśmy, że ten dzień nadejdzie
We knew it all along
Wiedzieliśmy to wszystko
How did it come so fast?
Jak to przybyło tak szybko?
This is our last night but it's late
To nasza ostatnia noc, ale jest późno
And I'm trying not to sleep
I staram się nie zasnąć


Cause I know, when I wake, I will have to slip away
Bo wiem, że kiedy się obudzę, będę musiał odejść
And when the daylight comes I'll have to go
A kiedy dzień nadejdzie, będę musiał iść
But tonight I'm gonna hold you so close
Ale tej nocy chcę trzymać cię tak blisko
Cause in the daylight we'll be on our own
Bo kiedy przyjdą światła dnia zostaniemy sami
But tonight I need to hold you so close
Ale tej nocy muszę trzymać cię tak blisko
Oh-woah, oh-woah, oh-woah-oh-oh-oh-oh-oh
Oh-woah, oh-woah, oh-woah-oh-oh-oh-oh-oh


Oh-woah, oh-woah, oh-woah-oh-oh-oh-oh-oh
Oh-woah, oh-woah, oh-woah-oh-oh-oh-oh-oh
Here I am staring at your perfection
Jestem tu, patrzę na twoją perfekcję
In my arms, so beautiful
W moich ramionach, taka piękna
The sky is getting bright, the stars are burning out
Niebo staje się jasne, gwiazdy się wypalają
Somebody slow it down
Ktoś to zwolnił
This is way too hard, cause I know
Ta droga jest za trudna, bo wiem
When the sun comes up, I will leave
Kiedy wstanie słońce, będzie musiał odejść
This is my last glance that will soon be memory
To moje ostatnie spojrzenie, które wkrótce stanie się wspomniem


And when the daylight comes I'll have to go
A kiedy dzień nadejdzie, będę musiał iść
But tonight I'm gonna hold you so close
Ale tej nocy chcę trzymać cię tak blisko
Cause in the daylight we'll be on our own
Bo kiedy przyjdą światła dnia zostaniemy sami
But tonight I need to hold you so close
Ale tej nocy muszę trzymać cię tak blisko
Oh-woah, oh-woah, oh-woah-oh-oh-oh-oh-oh
Oh-woah, oh-woah, oh-woah-oh-oh-oh-oh-oh
Oh-woah, oh-woah, oh-woah-oh-oh-oh-oh-oh
Oh-woah, oh-woah, oh-woah-oh-oh-oh-oh-oh


I never wanted to stop
Nigdy nie chciałem przestań
Because I don't wanna start all over
Bo nie chciałem zaczynać od początku
start all over
Zaczynać od początku
I was afraid of the dark
Byłem przerażony ciemnością


But now it's all that I want
Ale teraz to wszystko czego chcę
All that I want, all that I want
Wszystko czego chcę, wszystko czego chcę
And when the daylight comes I'll have to go
A kiedy dzień nadejdzie, będę musiał iść
But tonight I'm gonna hold you so close
Ale tej nocy chcę trzymać cię tak blisko


Cause in the daylight we'll be on our own
Bo kiedy przyjdą światła dnia zostaniemy sami
But tonight I need to hold you so close
Ale tej nocy muszę trzymać cię tak blisko
And when the daylight comes I'll have to go
A kiedy dzień nadejdzie, będę musiał iść
But tonight I'm gonna hold you so close
Ale tej nocy chcę trzymać cię tak blisko
Cause in the daylight we'll be on our own
Bo kiedy przyjdą światła dnia zostaniemy sami
But tonight I need to hold you so close
Ale tej nocy muszę trzymać cię tak blisko
Oh-woah, oh-woah, oh-woah-oh-oh-oh-oh-oh
Oh-woah, oh-woah, oh-woah-oh-oh-oh-oh-oh
Oh-woah, oh-woah, oh-woah-oh-oh-oh-oh-oh
Oh-woah, oh-woah, oh-woah-oh-oh-oh-oh-oh
Oh-woah (yeah), oh-woah (yeah), oh-woah (yeah), oh-oh-oh-oh-oh-oh (yeah)
Oh-woah (yeah), oh-woah (yeah), oh-woah (yeah), oh-oh-oh-oh-oh-oh (yeah)
Oh-woah (yeah), oh-woah (yeah), oh-woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Oh-woah (yeah), oh-woah (yeah), oh-woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh