TekstPiosenki.org

Maroon 5 Fortune Teller tłumaczenie po polsku


Maroon 5 Fortune Teller tekst piosenki
Maroon 5 Fortune Teller tłumaczenie
I'm not a fortune teller, I won't be bringing news
Nie jestem wróżką nie przynoszę wiadomości
Of what tomorrow brings, I'll leave that up to you
O tym co przyniesie jutro, zostawiam to tobie
I'm not a fortune teller, don't have crystal ball
Nie jestem wróżką nie mam szklanej kuli
I can't predict the future, can't see nothing at all
Nie potrafię przewidzieć przyszlosci tak naprawdę nie widze nic
It doesn't mean I'm afraid of all the things that you say
To nie oznacza że się boję tego wszystkiego co mówisz
But I just think we should stay stuck in the moment today
Ale mysle ze powinniśmy utknąć w dniu dzisiejszym i tu zostac
And as the seasons roll back, no matter how hard I try
I tak jak pory roku przychodza ponownie nieważne jak bardzo się staram
Summer will end and the leaves will turn again
Lato sie skończy i znów spadną liście
I don't know why you're acting like this
Nie wiem dlaczego tak się zachowujesz
I don't know why you have to do it again
Nie wiem dlaczego musisz znowu to robić
Why'd you have to go and ruin the night
Dlaczego musiałaś odejść i zniszczyć tą noc
Don't worry about tomorrow's mess
Nie martw się jutrzejszym bałaganem


I never know how the future will go
Nie wiem jak potoczy sie przyszlosc
I don't know what to tell you, I'm not a fortune teller
Nie wiem co mam ci powiedzieć, nie jestem wróżką
I never change, but I want you to stay
Niegdy sie nie zmienię ale chcę żebyś została
I don't know what to tell you, I'm not a fortune teller
Nie wiem co mam ci powiedzieć, nie jestem wróżką


I don't like watching TV, I don't know what it all means
Nie lubię oglądać tv nie wiem co to wszystko oznacza
And your American dream, baby it just isn't me
I te twoje amerykańskie sny tam mnie nie ma
I know what I'm thinking may not be on your mind
Wiem że to co myślę, może nie być tym co masz na myśli
I know the song I'm singing, is not your favorite kind
Wiem że piosenka którą śpiewam nie jest twoją ulubioną
It doesn't mean I'm afraid of all the things that you say
To nie oznacza że się boję tego wszystkiego co mówisz
But I just think we should stay stuck in the moment today
Ale mysle ze powinniśmy utknąć w dniu dzisiejszym i tu zostac
And as the seasons roll back, no matter how hard I try
I tak jak pory roku przychodza ponownie nieważne jak bardzo się staram
Summer will end and the leaves will turn again
Lato sie skończy i znów spadną liście


I don't know why you're acting like this
Nie wiem dlaczego tak się zachowujesz
I don't know why you have to do it again
Nie wiem dlaczego musisz znowu to robić
Why'd you have to go and ruin the night
Dlaczego musiałaś odejść i zniszczyć tą noc
Don't worry about tomorrow's mess
Nie martw się jutrzejszym bałaganem


This feeling keeps growing
To uczucie wciąż rośnie
These rivers keep flowing
Ta rzeka wciąż plynie
How can I have answers
Jak mogę znaleźć odpowiedzi
When you drive me in questions
Kiedy ty zasypujesz mnie pytaniami


I never know how the future will go
Nie wiem jak potoczy sie przyszlosc
I don't know what to tell you, I'm not a fortune teller
Nie wiem co mam ci powiedzieć, nie jestem wróżką
I never change, but I want you to stay
Niegdy sie nie zmienię ale chcę żebyś została
I don't know what to tell you, I'm not a fortune teller
Nie wiem co mam ci powiedzieć, nie jestem wróżką
I never know how the future will go
Nie wiem jak potoczy sie przyszlosc
I don't know what to tell you, I'm not a fortune teller
Nie wiem co mam ci powiedzieć, nie jestem wróżką
I never change, but I want you to stay
Niegdy sie nie zmienię ale chcę żebyś została
I don't know what to tell you, I'm not a fortune teller
Nie wiem co mam ci powiedzieć, nie jestem wróżką