TekstPiosenki.org

Maroon 5 It Was Always You tłumaczenie po polsku


Maroon 5 It Was Always You tekst piosenki
Maroon 5 It Was Always You tłumaczenie
Woke up sweating from a dream
Obudziłem się spocony ze snu
With a different kind of feeling
Z mieszanym uczuciem
All day long my heart was beating
Przez cały dzień moje serce biło
Searching for the meaning
Szukając zrozumienia


Hazel eyes,
Piwne oczy
I was so color blind
Byłem takim daltonistą
We were just wasting time
Tylko traciliśmy czas
For my whole life
Przez całe moje życie
We never crossed the line
Nigdy nie przekroczyliśmy linii
Only friends in my mind
W mojej głowie tylko jako przyjaciele
But now I realize,
Ale teraz już wiem


It was always you
To zawsze byłaś Ty
Can't believe I could not see it all this time, all this time
Nie mogę uwierzyć że nie dostrzegałem tego przez ten cały czas, cały czas
It was always you
To zawsze byłaś Ty
Now I know why my heart wasn't satisfied, satisfied
Teraz wiem czemu moje serce nie było usatysfakcjonowane, usatysfakcjonowane
It was always you, you
To zawsze byłaś Ty, Ty
No more guessing who
Nie zgaduję już kto
Looking back now I know it was always you, always you
Patrząc wstecz wiem że to zawsze byłaś Ty, zawsze Ty


All my hidden desires
Wszystkie moje ukryte pragnienia
Finally came alive
W końcu się spełniły
No, I never told lies
Nie, nigdy nie kłamałem
To you so why would I
wobec Ciebie, więc dlaczego miałbym
Start tonight
zacząć dzisiaj


Hazel eyes,
Piwne oczy
I was so color blind
Byłem takim daltonistą
We were just wasting time
Tylko traciliśmy czas
For my whole life
Przez całe moje życie
We never crossed the line
Nigdy nie przekroczyliśmy linii
Only friends in my mind
W mojej głowie tylko jako przyjaciele
But now I realize,
Ale teraz już wiem


It was always you
To zawsze byłaś Ty
Can't believe I could not see it all this time, all this time
Nie mogę uwierzyć że nie dostrzegałem tego przez ten cały czas, cały czas
It was always you
To zawsze byłaś Ty
Now I know why my heart wasn't satisfied, satisfied
Teraz wiem czemu moje serce nie było usatysfakcjonowane, usatysfakcjonowane
It was always you, you
To zawsze byłaś Ty, Ty
No more guessing who
Nie zgaduję już kto
Looking back now I know it was always you, always you
Patrząc wstecz wiem że to zawsze byłaś Ty, zawsze Ty


(Aah, yeah, you, you, you, always you, you, you)
(Aah, yeah, Ty, Ty, Ty, zawsze Ty, Ty, Ty)


Woke up sweating from a dream
Obudziłem się spocony ze snu
With a different kind of feeling
Z mieszanym uczuciem


It was always you
To zawsze byłaś Ty
Can't believe I could not see it all this time, all this time
Nie mogę uwierzyć że nie dostrzegałem tego przez ten cały czas, cały czas
It was always you
To zawsze byłaś Ty
Now I know why my heart wasn't satisfied, satisfied
Teraz wiem czemu moje serce nie było usatysfakcjonowane, usatysfakcjonowane
It was always you, you
To zawsze byłaś Ty, Ty
No more guessing who
Nie zgaduję już kto
Looking back now I know it was always you, always you
Patrząc wstecz wiem że to zawsze byłaś Ty, zawsze Ty


It was always you
To zawsze byłaś Ty