TekstPiosenki.org

Maroon 5 Just A Feeling tłumaczenie po polsku


Maroon 5 Just A Feeling tekst piosenki
Maroon 5 Just A Feeling tłumaczenie
I watched you cry, bathed in sunlight by the bathroom door
Oglądałem jak płakałaś skąpana w słońcu przez drzwi od łazienki
You said you wished you did not love me anymore
Powiedziałaś, że chiałabyś nie kochać mnie dłużej
You left your flowers in the backseat of my car
Zostawiłaś swoje kwiaty na tylnim siedzeniu mojego auta
The things we said and did have left permanent scars
Rzeczy, które mówiliśmy i robiliśmy zostawiły głębokie blizny


Obsessed, depressed at the same time
Zdesperowany, udręczony jednocześnie
I can't even walk in a straight line
Nie mogę nawet iść w prostej lini
I've been lying in the dark no sunshine
Leże w ciemnościach bez słońca
No sunshine
Bez słońca
No sunshine
Bez słońca


She cries
Ona płacze
This is more than goodbye
To jest coś więcej, niż pożegnanie
When I look into your eyes
Kiedy patrzę w twe oczy
You're not even there
Nawet cię tam nie ma


It's just a feeling
To tylko uczucie
Just a feeling
Tylko uczucie
Just a feeling that I have
Tylko uczucie jakie mam
Just a feeling
Tylko uczucie
Just a feeling that I have
Tylko uczucie jakie mam


Cuz' I can't believe that it's over
Bo nie mogę uwierzyć, że to koniec


You've hit your low, you've lost control and you want me back
Dotknęłaś dna, straciłaś kontrolę i chcesz mnie z powrotem
You may not believe me but I gave you all I have
Możesz mi nie wierzyć, ale dałęm ci wszystko co miałem
Undress, confess that you're still mine
Nagi przyznaje, że nadal jesteś moja
I roll around in a bed full of tears, and
Przewracam się w łóżku pełnym łez
I'm still lying in the dark no sunshine
Leże w ciemnościach bez słońca
No sunshine
Bez słońca
No sunshine
Bez słońca


She cries
Ona płacze
This is more than goodbye
To jest coś więcej, niż pożegnanie
When I look into your eyes
Kiedy patrzę w twe oczy
You're not even there
Nawet cię tam nie ma


It's just a feeling
To tylko uczucie
Just a feeling
Tylko uczucie
Just a feeling that I have
Tylko uczucie jakie mam
Just a feeling
Tylko uczucie
Just a feeling that I have
Tylko uczucie jakie mam


No I can't believe that it's over now, baby
Nie, nie mogę uwierzyć, że to koniec


So much to say, it's not the way she does her hair
Tyle do powiedzenia, to nie sposób w jaki układa swoje włosy
It's the way she seems to stare right through my eyes
To sposób w jaki patrzy przez moje oczy
And in my darkest day when she refused to run away
I w moich najczarniejszych dniach, kiedy odmówiła ucieczki
From love she tried so hard to save...
Od miłości, której tak zaciekle broniła


It's just a feeling
To tylko uczucie
Just a feeling
Tylko uczucie
Just a feeling that I have
Tylko uczucie jakie mam
Just a feeling
Tylko uczucie
Just a feeling that I have
Tylko uczucie jakie mam
(It's just a feeling)
To tylko uczucie
It's just a feeling
To tylko uczucie
Just a feeling
Tylko uczucie
Just a feeling that I have
Tylko uczucie jakie mam
Just a feeling (Ohh, ohh)
Tylko uczucie (ohh, ohh)
Just a feeling that I have
Tylko uczucie jakie mam
And I can't believe that it's over now
Bo nie mogę uwierzyć, że to koniec
I can't believe that it's over
Bo nie mogę uwierzyć, że to koniec
And I can't believe that it's over
Bo nie mogę uwierzyć, że to koniec