TekstPiosenki.org

Maroon 5 Never Gonna Leave This Bed tłumaczenie po polsku


Maroon 5 Never Gonna Leave This Bed tekst piosenki
Maroon 5 Never Gonna Leave This Bed tłumaczenie
You push me
Popychasz mnie
I don't have the strength to
Nie mam siły
Resist or control you
By oprzeć się i kontrolować Cię
So take me down, take me down
Więc zapomnij, zapomnij o mnie


You hurt me
Zrobiłaś mnie
But do I deserve this?
Ale czy ja na to zasługuje
You make me so nervous
Sprawiasz że jestem nerwowy
Calm me down, calm me down
Uspokój mnie, uspokój mnie


Wake you up
Budzę Cię
In the middle of the night to say
W środku nocy by powiedzieć
I will never walk away again
Nigdy znowu Cię nie opuszczę
I'm never gonna leave this bed
Nigdy nie opuszczę tego łóżka


So come here
Więc chodź tutaj
And never leave this place
I nigdy nie opuszczę tego miejsca
Perfection of your face
Doskonałość twojej twarzy
Slows me down, slows me down
Spowalnia mnie, spowalnia mnie


So fall down
Upadnij
I need you to trust me
Potrzebuje bys mi zaufała
Go easy, don't rush me
Chodź nie pospieszaj mnie
Help me out, why don't you help me out?
Pomóż mi, dlaczego nie możesz mi pomóc


Wake you up
Budzę Cię
In the middle of the night to say
W środku nocy by powiedzieć
I will never walk away again
Nigdy znowu Cię nie opuszczę
I'm never gonna leave this bed
Nigdy nie opuszczę tego łóżka


So you say go, it isn't workin'
Wiec mówisz idź to nie działa
And I say no, it isn't perfect
Mówię nie tam nie jest perfekcyjnie
So I stay instead
Jednak zostaje
I'm never gonna leave this bed
Nigdy nie opuszczę tego łóżka


Take it, take it all, take all that I have
Weź to, zabierz wszystko, co mam
I'd give it all away just to get you back
Oddałbym wszystko tylko po to, żeby Cię odzyskać
And fake it, fake it, I'll take what I can get
Udaj to, udaj, wezmę to, co mogę
Knocking so loud, can you hear me yet?
Głośne pukanie czy jeszcze mnie słyszysz


Try to stay awake, but you can't forget
Staraj się nie spać, nie zapominaj


Wake you up
Budzę Cię
In the middle of the night to say
W środku nocy by powiedzieć
I will never walk away again
Nigdy znowu Cię nie opuszczę
I'm never gonna leave this bed
Nigdy nie opuszczę tego łóżka


You say go, it isn't workin'
Wiec mówisz idź to nie działa
And I say no, it isn't perfect
Mówię nie tam nie jest perfekcyjnie
So I stay instead
Jednak zostaje
I'm never gonna leave this bed
Nigdy nie opuszczę tego łóżka


Take it, take it all, take all that I have
Weź to, zabierz wszystko, co mam
Take it, take it all, take all that I have
Weź to, zabierz wszystko, co mam
Take it, take it all, take all that I have
Weź to, zabierz wszystko, co mam
Take it, take it all, take all that I have
Weź to, zabierz wszystko, co mam


Take it, take it all, take all that I have
Weź to, zabierz wszystko, co mam
Take it, take it all, take all that I have
Weź to, zabierz wszystko, co mam
Take it, take it all, take all that I have
Weź to, zabierz wszystko, co mam