TekstPiosenki.org

Maroon 5 Payphone tłumaczenie po polsku

Feat Wiz Khalifa
Maroon 5 Payphone tekst piosenki
Maroon 5 Payphone tłumaczenie
I'm at a payphone trying to call home
Jestem w budce telefonicznej próbując zadzwonić do domu
All of my change I spent on you
Wszystkie drobne wydałem na ciebie
Where have the times gone?
Gdzie odeszły tamte czasy ?
Baby, it's all wrong
Kochanie, wszystko jest nie tak
Where are the plans we made for two?
Gdzie te plany które stworzyliśmy dla nas dwojga ?


Yeah, I, I know it's hard to remember
Tak, ja, ja wiem że ciężko jest pamiętać
The people we used to be
Jakimi ludźmi kiedyś byliśmy
It's even harder to picture
Jeszcze trudnej jest sobie wyobrazić
That you're not here next to me
Że nie ma cię już obok mnie


You say it's too late to make it
Mówisz że jest za późno aby to naprawić
But is it too late to try?
Ale czy jest za późno żeby spróbować ?
And in our time that you wasted
I w naszym czasie który zmarnowałaś
All of our bridges burned down
Wszystkie z naszych mostów spłonęły


I've wasted my nights
Zmarnowałem moje noce
You turned out the lights
Ty zgasiłaś światła
Now I'm paralyzed
Teraz jestem sparaliżowany
Still stuck in that time
Ciągle tkwię w czasie
When we called it love
W którym nazywaliśmy to miłością
But even the sun sets in paradise
Ale nawet w raju zachodzi słońce


I'm at a payphone trying to call home
Jestem w budce telefonicznej próbując zadzwonić do domu
All of my change I spent on you
Wszystkie drobne wydałem na ciebie
Where have the times gone?
Gdzie odeszły tamte czasy ?
Baby, it's all wrong
Kochanie, wszystko jest nie tak
Where are the plans we made for two?
Gdzie te plany które stworzyliśmy dla nas dwojga ?


If "Happy Ever After" did exist
Jeśli "I żyli długo i szczęśliwie" istniałoby
I would still be holding you like this
Ciągle bym cię przytulał w ten sposób
All those fairy tales are full of shit
Wszystkie te bajki są pełne gówna
One more fucking love song, I'll be sick
Jeszcze jedna pieprzona piosenka o miłości, a będzie mi niedobrze


Oh, you turned your back on tomorrow
Odwróciłaś się plecami do jutra
'Cause you forgot yesterday
Bo zapomniałaś jak było wczoraj
I gave you my love to borrow
Dałem ci moją miłość do wypożyczenia
But you just gave it away
Ale ty ką po prostu oddałaś


You can't expect me to be fine
Nie możesz oczekiwać że będę w porządku
I don't expect you to care
Ja nie oczekuje że będzie ci zależało
I know I've said it before
Wiem że powiedziałem to wcześniej
But all of our bridges burned down
Ale wszystkie z naszych mostów spłonęły


I've wasted my nights
Zmarnowałem moje noce
You turned out the lights
Ty zgasiłaś światła
Now I'm paralyzed
Teraz jestem sparaliżowany
Still stuck in that time
Ciągle tkwię w czasie
When we called it love
W którym nazywaliśmy to miłością
But even the sun sets in paradise
Ale nawet w raju zachodzi słońce


I'm at a payphone trying to call home
Jestem w budce telefonicznej próbując zadzwonić do domu
All of my change I spent on you
Wszystkie drobne wydałem na ciebie
Where have the times gone?
Gdzie odeszły tamte czasy ?
Baby, it's all wrong
Kochanie, wszystko jest nie tak
Where are the plans we made for two?
Gdzie te plany które stworzyliśmy dla nas dwojga ?


If "Happy Ever After" did exist
Jeśli "I żyli długo i szczęśliwie" istniałoby
I would still be holding you like this
Ciągle bym cię przytulał w ten sposób
And all those fairy tales are full of shit
I wszystkie te bajki są pełne gówna
One more fucking love song, I'll be sick
Jeszcze jedna pieprzona piosenka o miłości, a będzie mi niedobrze


Now I'm at a payphone
A teraz jestem w budce telefonicznej


Man, fuck that shit
Stary, pieprzyć te bzdury
I'll be out spending all this money
Ja będę wydawał wszystkie te pieniądze
While you're sitting 'round wondering
Gdy ty będziesz siedzieć i się zastanawiać
Why it wasn't you who came up from nothing
Dlaczego to ty nie podniosłeś się z niczego


Made it from the bottom
Wyszedłem z dna
Now, when you see me I'm stunning
Teraz, gdy widzisz mnie oszołamiająco
And all of my cars start with a push of a button
I wszystkie moje auta odpalają za naciśnięciem guzika


Telling me the chances I blew up, or whatever you call it
Mówisz mi o szansach które spieprzyłem albo jak to sobie nazywasz
Switch the number to my phone, so you never could call it
Zmieniłem mój numer telefonu, żebyś nigdy więcej nie mogła zadzwonić
Don't need my name on my show, you can tell it, I'm balling
Nie potrzebuje mojego nazwiska w moim show, możesz to powiedzieć, jestem wyluzowany


Swish, what a shame could have got picked
Eh, co za szkoda, mogliśmy wybrać
Had a really good game, but you missed your last shot
Grałaś naprawdę dobrze, ale zmarnowałaś ostatnią szanse
So you talk about who you see at the top
Więc mówisz mi o kimś, kto jest na szczycie
Or what you could have saw, but sad to say it's over for
Albo o tym co mogłabyś zobaczyć, ale niestety to już koniec


Phantom pulled up valet open doors
Phantom podjeżdża, goniec otwiera drzwi
Wiz like go away, got what you was looking for
Wiz odchodzi, będziesz miała to czego szukałaś
Now it's me who they want
Teraz to ja jestem tym kogo chcą
So you can go and take that little piece of shit with you
Więc możesz iść i wziąć ten kawałek gówna ze sobą


I'm at a payphone trying to call home
Jestem w budce telefonicznej próbując zadzwonić do domu
All of my change I spent on you
Wszystkie drobne wydałem na ciebie
Where have the times gone?
Gdzie odeszły tamte czasy ?
Baby, it's all wrong
Kochanie, wszystko jest nie tak
Where are the plans we made for two?
Gdzie te plany które stworzyliśmy dla nas dwojga ?


If "Happy Ever After" did exist
Jeśli "I żyli długo i szczęśliwie" istniałoby
I would still be holding you like this
Ciągle bym cię przytulał w ten sposób
All these fairy tales are full of shit
Wszystkie te bajki są pełne gówna
Yeah, one more fucking love song, I'll be sick
Yeah, jeszcze jedna pieprzona piosenka o miłości, a zrobi mi się niedobrze


Now I'm at a payphone
A teraz jestem w budce telefonicznej