TekstPiosenki.org

Maroon 5 She Will Be Loved tłumaczenie po polsku


Maroon 5 She Will Be Loved tekst piosenki
Maroon 5 She Will Be Loved tłumaczenie
Beauty queen of only eighteen, she had some trouble with herself
Piękna osiemnastoletnia królowa, miała parę problemów ze sobą
He was always there to help her, she always belonged to someone else
On był zawsze tam aby jej pomóc, ona zawsze należała do kogoś innego
I drove for miles and miles, and wound up at your door
Przejechałem kawał drogi, nakręcony pod Twoimi drzwiami
I've had you so many times, but somehow I want more
Miałem Cię tak wiele razy, ale jakoś chce więcej


I don't mind spending every day
Nie przeszkadza mi spędzanie każdego dnia
Out on your corner in the pouring rain
Stojąc na rogu twojej ulicy w padającym deszcz
Look for the girl with the broken smile
Szukając dziewczyny ze sztucznym uśmiechem
Ask her if she wants to stay a while
Pytając czy chce zostać na chwilę


And she will be loved
I będzie kochana
And she will be loved
I będzie kochana


Tap on my window, knock on my door, I want to make you feel beautiful
Stukając w moje okno, pukając w moje drzwi, chcę abyś mogła poczuć się piękna
I know I tend to get so insecure, it doesn't matter anymore
Wiem że mam tendencję do bycia tak niepewnym, ale to się już nie liczy
It's not always rainbows and butterflies, it's compromise that moves us along, yeah
Nie zawsze są tęcze i motyle, to kompromis przesuwa nas, tak
My heart is full and my door's always open, you come anytime you want, yeah
Moje serce jest pełne i moje drzwi zawsze otwarte, przyjdź kiedykolwiek zechcesz, tak


I don't mind spending every day
Nie przeszkadza mi spędzanie każdego dnia
Out on your corner in the pouring rain
Stojąc na rogu twojej ulicy w padającym deszcz
Look for the girl with the broken smile
Szukając dziewczyny ze sztucznym uśmiechem
Ask her if she wants to stay a while
Pytając czy chce zostać na chwilę


And she will be loved
I będzie kochana
And she will be loved
I będzie kochana
And she will be loved
I będzie kochana
And she will be loved
I będzie kochana


I know where you hide, alone in your car
Wiem gdzie się ukrywasz, samotna w swym aucie
Know all of the things that make you who you are
Znam wszystkie rzeczy które czynią Cię taką jaką jesteś
I know that goodbye means nothing at all
Wiem że "do widzenia" tak naprawdę nic nie znaczy
Comes back and begs me to catch her every time she falls, yeah
Wraca i prosi bym łapał ją za każdym razem gdy upada


Tap on my window, knock on my door, I want to make you feel beautiful
Stukając w moje okno, pukając w moje drzwi, chcę abyś mogła poczuć się piękna


I don't mind spending every day
Nie przeszkadza mi spędzanie każdego dnia
Out on your corner in the pouring rain, oh
Stojąc na rogu w ulewie
Look for the girl with the broken smile
Szukając dziewczyny ze sztucznym uśmiechem
Ask her if she wants to stay a while
Pytając czy chce zostać na chwilę


And she will be loved
I będzie kochana
And she will be loved
I będzie kochana
And she will be loved
I będzie kochana
And she will be loved
I będzie kochana


(Please don't try so hard to say goodbye)
(Proszę, nie próbuj, tak trudno się pożegnać)
I don't mind spending every day
Nie przeszkadza mi spędzanie każdego dnia
Out on your corner in the pouring rain
Stojąc na rogu twojej ulicy w padającym deszcz
(Please don't try so hard to say goodbye)
(Proszę, nie próbuj, tak trudno się pożegnać)