TekstPiosenki.org

Maroon 5 Sugar tłumaczenie po polsku


Maroon 5 Sugar tekst piosenki
Maroon 5 Sugar tłumaczenie
I'm hurting, baby, I'm broken down
Cierpię kochanie, jestem załamany
I need your loving, loving, I need it now
Potrzebuję twojej miłości, miłości, potrzebuję jej teraz
When I'm without you
Kiedy jestem bez ciebie
I'm something weak
Jestem czymś słabym
You got me begging
Sprawiasz, że błagam
Begging, I'm on my knees
Błagam na kolanach


I don't wanna be needing your love
Nie chcę potrzebować twojej miłości
I just wanna be deep in your love
Chcę się tylko w niej zanurzyć
And it's killing me when you're away
I zabija mnie to, kiedy jesteś daleko
Ooh, baby
Ooh, kochanie
'Cause I really don't care where you are
Bo nie ma dla mnie żadnego znaczenia, gdzie jesteś
I just wanna be there where you are
Ja po prostu chcę być tam, gdzie ty
And I gotta get one little taste
I muszę zaznać odrobinę smaku


Your sugar
Twej słodyczy
Yes, please
Tak, proszę
Won't you come and put it down on me
czy możesz przyjść i mnie w niej zanurzyć?
I'm right here, 'cause I need
Jestem, tutaj, ponieważ potrzebuję
Little love and little sympathy
Trochę miłości, a trochę współczucia
Yeah you show me good loving
Tak, pokazujesz mi dobrą miłość
Make it alright
Sprawiasz, że jest dobrze
Need a little sweetness in my life
Potrzebuję trochę słodyczy w moim życiu
Your sugar
Twej słodyczy
Yes, please
Tak, proszę
Won't you come and put it down on me
czy możesz przyjść i mnie w niej zanurzyć?


My broken pieces
Moje rozbite kawałki
You pick them up
Poskładałaś je
Don't leave me hanging, hanging
Nie zostawiaj mnie w niepewności
Come give me some
Daj mi coś
When I'm without ya
Gdy jestem bez Ciebie
I'm so insecure
Taki niepewny
You are the one thing
Jesteś jedyną
The one thing, I'm living for
Jedyną, dla której żyję


I don't wanna be needing your love
Nie chcę potrzebować twojej miłości
I just wanna be deep in your love
Chcę się tylko w niej zanurzyć
And it's killing me when you're away
I zabija mnie to, kiedy jesteś daleko
Ooh, baby
Ooh, kochanie
'Cause I really don't care where you are
Bo nie ma dla mnie żadnego znaczenia, gdzie jesteś
I just wanna be there where you are
Ja po prostu chcę być tam, gdzie ty
And I gotta get one little taste
I muszę zaznać odrobinę smaku


Your sugar
Twej słodyczy
Yes, please
Tak, proszę
Won't you come and put it down on me
czy możesz przyjść i mnie w niej zanurzyć?
I'm right here, 'cause I need
Jestem, tutaj, ponieważ potrzebuję
Little love and little sympathy
Trochę miłości, a trochę współczucia
Yeah you show me good loving
Tak, pokazujesz mi dobrą miłość
Make it alright
Sprawiasz, że jest dobrze
Need a little sweetness in my life
Potrzebuję trochę słodyczy w moim życiu
Your Sugar! (Your sugar!)
Twoja słodycz (Twoja slodycz!)
Yes, please (Yes, please)
Tak, proszę (Tak, proszę)
Won't you come and put it down on me
czy możesz przyjść i mnie w niej zanurzyć?


Yeah
Yeah
I want that red velvet
Chcę tego czerwonego aksamitu
I want that sugar sweet
I cukierkowej słodkości
Don't let nobody touch it
Nie pozwól nikomu tego dotykać
Unless that somebody's me
Chyba, że ten ktoś to ja
I gotta be a man
Muszę być mężczyzną
There ain't no other way
Nie ma innego sposobu
'Cause girl you're hotter than southern California Bay
Bo dziewczyno, jesteś bardziej gorąca niż kalifornijska plaża


I don't wanna play no games
Nie chcę żadnych gierek
I don't gotta be afraid
Nie musisz się bać
Don't give all that shy shit
Nie potrzebujesz żadnych błyskotek
No make up on, that's my
Ani makijażu, to moja


Sugar
Słodycz
Yes, please
Tak, proszę
Won't you come and put it down on me (down on me!)
Przyjdź i zanurz mnie w niej
Oh, right here (right here)
Oh, tutaj (tutaj)
'Cause I need (I need)
Ponieważ potrzebuję
Little love and little sympathy
Trochę miłości, a trochę współczucia
Yeah you show me good loving
Tak, pokazujesz mi dobrą miłość
Make it alright
Sprawiasz, że jest dobrze
Need a little sweetness in my life
Potrzebuję trochę słodyczy w moim życiu
Your sugar! (Sugar!)
Twoja słodycz (słodycz)
Yes, please (Yes, please)
Tak, proszę (Tak, proszę)
Won't you come and put it down on me
czy możesz przyjść i mnie w niej zanurzyć?


Your sugar
Twej słodyczy
Yes, please
Tak, proszę
Won't you come and put it down on me
czy możesz przyjść i mnie w niej zanurzyć?
I'm right here, 'cause I need
Jestem, tutaj, ponieważ potrzebuję
Little love and little sympathy
Trochę miłości, a trochę współczucia
Yeah you show me good loving
Tak, pokazujesz mi dobrą miłość
Make it alright
Sprawiasz, że jest dobrze
Need a little sweetness in my life
Potrzebuję trochę słodyczy w moim życiu
Your sugar
Twej słodyczy
Yes, please
Tak, proszę
Won't you come and put it down on me
czy możesz przyjść i mnie w niej zanurzyć?
(Down on me, down on me)
(Zanurz mnie w niej, zanurz mnie w niej)