TekstPiosenki.org

Maroon 5 Sweetest Goodbye tłumaczenie po polsku


Maroon 5 Sweetest Goodbye tekst piosenki
Maroon 5 Sweetest Goodbye tłumaczenie
Where you are seems to be
Miejsce, w którym jesteś wydaje się
as far as an eternity
Być tak daleko, jak wieczność
Outstretched arms open hearts
Rozłożone ramiona, otwarte serce


If it never ends then when do we start?
I jeśli to się nigdy nie zakończy, to kiedy zaczniemy?
I'll never leave you behind
Nigdy nie zostawię Cię w oddali
Or treat you unkind
I nigdy nie potraktuje Cię źle
I know you understand
Wiem, że to rozumiesz
And with a tear in my eye
I z łzą w oku
Give me the sweetest goodbye
Podaruj mi najsłodsze pożegnanie


That I ever did receive
Jakie kiedykolwiek otrzymałem
Pushing forward and arching back
Zbliżasz się i nagle wracasz
Bring me closer to heart attack
Niemal przyprawiasz mnie i zawał serca
Say goodbye and just fly away
Pożegnaj się i po prostu odleć
When you come back
Kiedy wrócisz


I have something to say
Będę miał ci coś do powiedzenia
How does it feel to know you never have to be alone
Jak to jest czuć, że już nigdy nie będziesz musiała być sama


When you get home?
Kiedy dostaniesz się już do domu?
There must be someplace here that only you and I could go
Musi być miejsce, gdzie tylko ja i ty moglibyśmy pójść
So I can show you how I...
Więc mogę ci pokazać...
Dream away everyday
Jak codziennie marzę


Try so hard to disregard
Tak trudno zlekceważyć
The rhythm of the rain that drops
Rytm uderzania kropli deszczu
And coincides with the beating of my heart
Pokrywający się z biciem mojego serca
I'll never leave you behind
Nigdy nie zostawię Cię w oddali
Or treat you unkind
I nigdy nie potraktuje Cię źle
And I know you understand
I ja wiem, że ty to rozumiesz


And with a tear in my eye
I z łzą w oku
Give me the sweetest goodbye
Podaruj mi najsłodsze pożegnanie
That I ever did receive
Jakie kiedykolwiek otrzymałem
Pushing forward and arching back
Zbliżasz się i nagle wracasz
Bring me closer to heart attack
Niemal przyprawiasz mnie i zawał serca
Say goodbye and just fly away
Pożegnaj się i po prostu odleć
When you come back
Kiedy wrócisz
I have something to say
Będę miał ci coś do powiedzenia
How does it feel to know you never have to be alone
Jak to jest czuć, że już nigdy nie będziesz musiała być sama
When you get home?
Kiedy dostaniesz się już do domu?
There must be someplace here that only you and I could go
Musi być miejsce, gdzie tylko ja i ty moglibyśmy pójść
So I can show you how I feel, feel, feel, feel
Więc mogę pokazać Ci co czuję, czuję, czuję, czuję
Pushing forward and arching back
Zbliżasz się i nagle wracasz
Bring me closer to heart attack
Niemal przyprawiasz mnie i zawał serca
How does it feel to know you never have to be alone
Jak to jest czuć, że już nigdy nie będziesz musiała być sama
When you get home?
Kiedy dostaniesz się już do domu?
There must be someplace here that only you and I could go
Musi być miejsce, gdzie tylko ja i ty moglibyśmy pójść
So I can show you how I feel, feel, feel, feel
Więc mogę pokazać Ci co czuję, czuję, czuję, czuję