TekstPiosenki.org

Maroon 5 This Love tłumaczenie po polsku


Maroon 5 This Love tekst piosenki
Maroon 5 This Love tłumaczenie
I was so high I did not recognize
Było mi tak dobrze, że nie zauważyłem
The fire burning in her eyes
Ognia płonącego w jej oczach
The chaos that controlled my mind
Chaosu, który opanował mój umysł
Whispered goodbye as she got on a plane
Wyszeptała "żegnaj" i wsiadła do samolotu
Never to return again but always in my heart, oh
By nigdy nie wrócić ale pozostała w moim sercu


This love has taken its toll on me
Ta miłość wywarła na mnie swoje piętno
She said goodbye too many times before
Powiedziała "żegnaj" już zbyt wiele razy
And her heart is breakin' in front of me
Jej serce łamie się tuż przede mną
And I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore
Ale nie mam wyboru, bo nie chcę już więcej się żegnać


Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa


I tried my best to feed her appetite
Starałem się jak najlepiej zaspokoić jej apetyt
Keep her coming every night
Sprawić, by dochodziła każdej nocy
So hard to keep her satisfied, oh
Tak trudno ją zadowolić, oh
Kept playing love like it was just a game
Bawiła się miłością, jakby to była tylko gra
Pretending to feel the same
Udając, że czuje to samo
Then turn around and leave again, but uh-oh
A potem odwróciła się, by znów odejść


This love has taken its toll on me
Ta miłość wywarła na mnie swoje piętno
She said goodbye too many times before
Powiedziała "żegnaj" już zbyt wiele razy
And her heart is breakin' in front of me
Jej serce łamie się tuż przede mną
And I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore
Ale nie mam wyboru, bo nie chcę już więcej się żegnać


Whoa, whoa, whoa
Whoa, whoa, whoa


I'll fix these broken things, repair your broken wings
Naprawię to, co zniszczone, poskładam Twoje połamane skrzydła
And make sure everything's all right
I upewnię się, że wszystko jest w porządku
(It's all right, it's all right)
(Jest w porządku, jest w porządku)
My pressure on your hips, I'm sinking my fingertips into
Moja presja na Twoich biodrach, zanurzając się palcami
Every inch of you
W każdą część Twojego ciała
'Cause I know that's what you want me to do
Bo wiem, że tego ode mnie chcesz


This love has taken its toll on me
Ta miłość wywarła na mnie swoje piętno
She said goodbye too many times before
Powiedziała "żegnaj" już zbyt wiele razy
Her heart is breakin' in front of me
Jej serce łamie się tuż przede mną
And I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore
Ale nie mam wyboru, bo nie chcę już więcej się żegnać


This love has taken its toll on me
Ta miłość wywarła na mnie swoje piętno
She said goodbye too many times before
Powiedziała "żegnaj" już zbyt wiele razy
And my heart is breakin' in front of me
I moje serce łamie się tuż przede mną
And she said goodbye too many times before
Powiedziała "żegnaj" już zbyt wiele razy


This love has taken its toll on me
Ta miłość wywarła na mnie swoje piętno
She said goodbye too many times before
Powiedziała "żegnaj" już zbyt wiele razy
And her heart is breakin' in front of me
Jej serce łamie się tuż przede mną
And I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore
Ale nie mam wyboru, bo nie chcę już więcej się żegnać


This love has...
Ta miłość