TekstPiosenki.org

Maroon 5 This Summer tłumaczenie po polsku


Maroon 5 This Summer tekst piosenki
Maroon 5 This Summer tłumaczenie
This summer's gonna hurt like a
To lato będzie bolało jak
motherfucker
chuj
fucker
-uj


This summer's gonna hurt like a
To lato będzie bolało jak
motherfucker
chuj
fucker
-uj


Her body's hot
Jej ciało jest gorące
Her body's like the summer
Jej ciało jest jak lato
I'm in a trance or something
Jestem w transie albo czymś takim
Her mind is not, no
Jej umysł jest na nie, nie
As sharp as all her diamonds
Tak bystry jak wszystkie jej diamenty
She must be smoking something
Ona musi coś palić
I see her dancing in the streets
Widzę ją tańcząca na ulicach
Sipping champagne on the beach
Pijąca szampana na plaży
It's so expensive when she eats
To co je jest drogie
Cause she's so fancy
Bo jest taka luksusowa
I see her when I go to sleep
Widzę ją kiedy idę spać
I check my phone when I am weak
Sprawdzam mój telefon, kiedy jestem słaby
She never posts anything deep
Ona nigdy nie wstawia niczego głębokiego
Cause she's so fancy
Bo jest taka luksusowa


This summer's gonna hurt like a
To lato będzie bolało jak
motherfucker
chuj


fucker
-uj
This summer's gonna hurt like a
To lato będzie bolało jak
motherfucker
chuj


fucker
-uj
She wants it all
Ona pragnie tego wszystkiego
She's always taking something
Ona zawsze coś bierze
And now I'm left with nothing
I teraz zostałem z niczym
I'm ripping off, oh
Zdejmuję to, oh
I'm ripping off that bandage
Zdejmuję ten bandaż
Because I just can't stand it
Bo po prostu nie mogę tego znieść
I see her dancing on a fool
Widzę ją tańcząca na pobudkę
Like she's seventeen and cool
Jakby była siedemnastolatką j była fajna
She really thinks that she can move
Ona naprawdę myśli, że potrafi się ruszać
But it's just nasty
Ale to jest po prostu paskudne
I see her when I go to sleep
Widzę ją kiedy idę spać
I check my phone when I am weak
Sprawdzam mój telefon, kiedy jestem słaby
She never posts anything deep
Ona nigdy nie wstawia niczego głębokiego


Cause she's so fancy
Bo jest taka luksusowa
This summer's gonna hurt like a
To lato będzie bolało jak
motherfucker
chuj


fucker
-uj
This summer's gonna hurt like a
To lato będzie bolało jak
motherfucker
chuj


fucker
-uj
Has to have it all
Muszę mieć to wszystko
Chases every star
Dosięgnąć każdej gwiazdy
She's so popular
Ona jest taka popularna
Has to have it all
Muszę mieć to wszystko
Chases every star
Dosięgnąć każdej gwiazdy
She's so popular
Ona jest taka popularna
This summer's gonna hurt It's gonna hurt I see her dancing in the street
To lato będzie bolało... Będzie bolało... Widzę ją tańczącą na ulicy
Sipping champagne on the beach
Pijąca szampana na plaży
So expensive when she eats
Je bardzo drogie jedzenie
Cuz she's so fancy
Bo jest taka luksusowa
Cuz she's so fancy
Bo jest taka luksusowa
This summer's gonna hurt like a
To lato będzie bolało jak
motherfucker
chuj
fucker
-uj
This summer's gonna hurt like a
To lato będzie bolało jak
motherfucker
chuj
fucker
-uj
This summer's gonna hurt like a
To lato będzie bolało jak
motherfucker
chuj
fucker.
-uj