TekstPiosenki.org

Maroon 5 This Summer's Gonna Hurt Like a MotherF****r tłumaczenie po polsku


Maroon 5 This Summer's Gonna Hurt Like a MotherF****r tekst piosenki
Maroon 5 This Summer's Gonna Hurt Like a MotherF****r tłumaczenie
This summer's gonna hurt like a motherfucker
To lato będzie bolało, jak matkojebca
Fucker
-jebca


This summer's gonna hurt like a motherfucker
To lato będzie bolało, jak matkojebca
Fucker
-jebca
Her body's hot
Jej ciało jest gorące
Her body's like the summer
Jej ciało jest jak lato
I'm in a trance or something
Jestem w transie czy czymś takim
Her mind is not
jej umysł to nie
No
nie


As sharp as all her diamonds
Taki przejmujący jak wszystkie jej diamenty
She must be smoking something
ona musi coś palić
I see her dancing in the streets
widzę ją tańczącą na ulicy
Sipping champagne on the beach
polewającą szampana na plaży
So expensive when she eats
Jest taka rozrzutna kiedy je
Cuz she's so fancy
bo ona jest taka wspaniała
I see her when I go to sleep
Widzę ją kiedy idę spać
I check my phone when I am weak
Sprawdzam telefon, gdy jestem słaby


She never posts anything deep
Ona nigdy nie udostępnia niczego głębokiego
Cuz she's so fancy
bo ona jest taka wspaniała


This summer's gonna hurt like a motherfucker
To lato będzie bolało, jak matkojebca
Fucker
-jebca
This summer's gonna hurt like a motherfucker
To lato będzie bolało, jak matkojebca
Fucker
-jebca
She wants it all
Ona chce tego wszystkiego
She's always taking something
Ona zawsze coś bierze


And now I'm left with nothing
I teraz ja zostałem z niczym
I'm ripping off, oh
Zrywam
I'm ripping off that bandage
Zrywam ten bandaż
Because I just can't stand it
Bo nie mogę już go znieść
I see her dancing on a fool
Widzę ją, jak tańczy na jakimś głupcu
Like she's seventeen and cool
Jakby była jakąś fajną siedemnastką
She really thinks that she can move
Ona na prawdę myśli, że umie się ruszać
But it's just nasty
Ale to wciąż jest ohydne


I see her when I go to sleep
Widzę ją kiedy idę spać
I check my phone when I am weak
Sprawdzam telefon, gdy jestem słaby


She never posts anything deep
Ona nigdy nie udostępnia niczego głębokiego
Cuz she's so fancy
bo ona jest taka wspaniała
This summer's gonna hurt like a motherfucker
To lato będzie bolało, jak matkojebca
Fucker
-jebca
This summer's gonna hurt like a motherfucker
To lato będzie bolało, jak matkojebca
Fucker
-jebca
Has to have it all
Musi mieć wszystko
Chases every star
Poluje na każdą gwiazdę
She's so popular
Ona jest taka popularna
(Whoo!)
(Whoo!)


Has to have it all
Musi mieć wszystko
Chases every star
Poluje na każdą gwiazdę
She's so popular
Ona jest taka popularna
(Ohh)
(Ohh)
This summer's gonna hurt
Te lato będzie boleć
It's gonna hurt
Będzie boleć
I see her dancing in the street
Widzę ją jak tańczy na ulicach
Sipping champagne on the beach
polewającą szampana na plaży
So expensive when she eats
Jest taka rozrzutna kiedy je
Cuz she's so fancy
bo ona jest taka wspaniała
Cuz she's so fancy
bo ona jest taka wspaniała
This summer's gonna hurt like a motherfucker
To lato będzie bolało, jak matkojebca
Fucker
-jebca
This summer's gonna hurt like a motherfucker
To lato będzie bolało, jak matkojebca
Fucker
-jebca
This summer's gonna hurt like a motherfucker
To lato będzie bolało, jak matkojebca
Fucker
-jebca
This summer's gonna hurt like a motherfucker
To lato będzie bolało, jak matkojebca
Fucker
-jebca
This summer's gonna hurt like a motherfucker
To lato będzie bolało, jak matkojebca