TekstPiosenki.org

Olivia Newton-John Summer Nights tłumaczenie po polsku

Feat John Travolta
Olivia Newton-John Summer Nights tekst piosenki
Olivia Newton-John Summer Nights tłumaczenie
Summer loving had me a blast
Letnia miłość raziła mnie
Summer loving happened so fast
Letnia miłość zdarzyła się tak szybko
I met a girl crazy for me
Spotkałem dziewczynę, oszalała na moim punkcie
Met a boy cute as can be
Spotkałam chłopca, tak słodkiego jak tylko może być


Summer days drifting away
Letnie dni odpłynęły w dal
To, oh, oh, the summer nights
Do oh, oh, do letnich nocy
Well-a well-a well-a, huh
Więc, więc, więc, hah
Tell me more, tell me more
Powiedz więcej, powiedz więcej
Did you get very far?
Czy zaszedłeś daleko
Tell me more, tell me more
Powiedz więcej, powiedz więcej


Like does he have a car?
Jak na przykład, czy on ma samochód?
She swam by me, she got a cramp
Płynęła do mnie, miała skurcz
He ran by me, got my suit damp
Podbiegł do mnie, zmoczył mój strój
I saved her life, she nearly drowned
Uratowałem jej życie, prawie utonęła
He showed off, splashing around
Popisywał się, naokoło chlapał wodą
Summer sun, something's begun
Letnie słońce, coś się zaczęło


But, oh, oh, the summer nights
Ale oh, oh, te letnie noce
Well-a well-a well-a huh
Więc, więc, więc, hah
Tell me more, tell me more
Powiedz więcej, powiedz więcej
Was it love at first sight?
Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia?
Tell me more, tell me more
Powiedz więcej, powiedz więcej
Did she put a fight?
Czy zaczęła walkę?
Took her bowling in the Arcade
Zabrałem ją na kręgle do Arkadii
We went strolling, drank lemonade
Spacerowaliśmy, piliśmy lemoniadę


We made out under the dock
Ściskaliśmy się koło doków
We stayed up 'till ten o'clock
Zostaliśmy tam do dziesiątej
Summer fling, don't mean a thing
Letnia uciecha, nic nie znacząca
But, oh, oh, the summer nights
Ale oh, oh, te letnie noce
Well-a well-a well-a huh
Więc, więc, więc, hah
Tell me more, tell me more
Powiedz więcej, powiedz więcej


But you don't gotta brag
Ale nie będziesz się chwalił
Tell me more, tell me more
Powiedz więcej, powiedz więcej
'Cause he sounds like a drag
Bo wydaje się nudny
He got friendly, holding my hand
Przyjaźnie wziął mnie za rękę


She got friendly down in the sand
Przyjaźnie upadła w piasek
He was sweet just turned eighteen
Był słodki, ledwie osiemnastolatek
Well, she was good you know what I mean
Więc, była dobra, jeśli wiecie o czym myślę
Summer heat, boy and girl meet
Letni gorąc, chłopak i dziewczyna się poznali
But, oh, oh, the summer nights
Ale oh, oh, te letnie noce
Tell me more, tell me more
Powiedz więcej, powiedz więcej


How much dough did he spend?
Ile wydał na Ciebie?
Tell me more, tell me more
Powiedz więcej, powiedz więcej
Could she get me a friend?
Czy może ma jakąś przyjaciółkę?
It turned colder, that's where it ends
Ochłodziło się, tak to się skończyło
So I told her we'd still be friends
Więc powiedziałem jej, że będziemy wciąż przyjaciółmi
Then we made our true love vow
Później przysięgliśmy sobie prawdziwą miłość
Wonder what she's doing now
Ciekawe, co robi teraz
Summer dreams ripped at the seams
Letnie sny, rozwiane w pył
But, oh, those summer nights
Ale, oh, te letnie noce
Tell me more, tell me more
Powiedz więcej, powiedz więcej