TekstPiosenki.org

Phil Collins If Leaving Me Is Easy tłumaczenie po polsku


Phil Collins If Leaving Me Is Easy tekst piosenki
Phil Collins If Leaving Me Is Easy tłumaczenie
I read all the letters...
Przeczytałem wszystkie listy...
I read each word that you've sent to me
Przeczytałem każde słowo, które mi wysłałaś
And though its past now, and your words... start to fade
I mimo, że to już przeszłość i słowa zaczynają blednąć
All the memories I've had, still remain
Wszystkie wspomnienia, które mam, wciąż pozostają


I've kept all the pictures, but I hide my feelings so no-one knows
Zachowałem wszystkie zdjęcia lecz ukryłem moje uczucia, więc nikt nie wie
Oh sure my friends all come 'round,
Och, pewnie, moi przyjaciele są przy mnie
But I'm in a crowd, and own my own
Lecz jestem w tym tłumie sam
It's cos you're gone now, but your heart... heart still remains
To dlatego, że odeszłaś lecz Twoje serce... ono wciąż pozostało
And it'll be here if you come again
I będę tu jeśli znów przyjdziesz


You see I'd heard the rumours
Wiesz, słyszałem plotki
I knew before you let me know
Wiedziałem nim mi to powiedziałaś
But I didn't believe it, not you
Lecz nie wierzyłem, nie Ty
No, you would not let me go
Nie, Ty nie pozwoliłabyś mi odejść


Seems I was wrong,
Wygląda na to, że byłem w błędzie
But I love, love you the same
Lecz kocham Cię, kocham Cię tak samo
And that's the one thing that you can't take away
I to jedyna rzecz, której nie możesz mi odebrać


But just remember...
Jednak zapamiętaj...


If leaving me is easy,
Jeśli zostawienie mnie jest łatwe,
Then you know, coming back is harder
Musisz wiedzieć, że powrót jest trudniejszy
If leaving me is easy,
Jeśli zostawienie mnie jest łatwe,
Then you know, coming back is harder
Musisz wiedzieć, że powrót jest trudniejszy


Hoh...
Hoh...


repeat to fade
( powtarzane do końca )