TekstPiosenki.org

Phil Collins Two Hearts tłumaczenie po polsku


Phil Collins Two Hearts tekst piosenki
Phil Collins Two Hearts tłumaczenie
Well, there was no reason to believe shed always be there
Cóż, nie było powodu, by wierzyć, że zawsze tam będzie
But if you dont put faith in what you believe in
Ale jeśli nie pokładasz wiary w to, w co wierzysz
Its getting you nowhere
Doprowadza cię to donikąd
Cos it hurts, you never let go
Bo to boli, nigdy nie odpuszczasz
Dont look down, just look up
Nie patrz w dół, po prostu patrz w górę
Cos shes always there to behind you, just to remind you
Bo zawsze jest tam za tobą, tylko po to, żeby ci przypomnieć


Two hearts, believing in just one mind
Dwa serca, wierząc w jeden tylko umysł
You know were two hearts believing in just one mind
Wiesz, że jesteśmy dwoma sercami wierzącymi w tylko jeden umysł


Cos theres no easy way to, to understand it
Bo nie ma łatwego sposobu, aby to zrozumieć
Theres so much of my life in her, and its like Im blinded
W niej jest tak wiele mojego życia, i to jak jestem ślepy
And it teaches you to never let go
I uczy cię, abyś nigdy nie puścił
Theres so much love youll never know
Jest tyle miłości, której nigdy się nie dowiesz
She can reach you no matter how far
Może do ciebie dotrzeć bez względu na odległość
Wherever you are
Gdziekolwiek jesteś


Two hearts, believing in just one mind
Dwa serca, wierząc w jeden tylko umysł
Beating together till the end of time
Bić razem do końca czasu
You know were two hearts believing in just one mind
Wiesz, że jesteśmy dwoma sercami wierzącymi w tylko jeden umysł
Together forever till the end of time
Razem na zawsze do końca czasu


She knows (she knows)
Ona wie (ona wie)
Therell always be a special place in my heart for her
W moim sercu zawsze będzie dla niej szczególne miejsce
She knows, she knows, she knows
Ona wie, ona wie, ona wie
Yeah, she knows (she knows)
Tak, ona wie (ona wie)
No matter how far apart we are
Nie ważne jak daleko jesteśmy
She knows, Im always right there beside her
Ona wie, zawsze jestem obok niej


Two hearts, believing in just one mind
Dwa serca, wierząc w jeden tylko umysł
Beating together till the end of time
Bić razem do końca czasu
You know were two hearts believing in just one mind
Wiesz, że jesteśmy dwoma sercami wierzącymi w tylko jeden umysł
Together forever till the end of time
Razem na zawsze do końca czasu
You know were two hearts believing in just one mind
Wiesz, że jesteśmy dwoma sercami wierzącymi w tylko jeden umysł
You know were two hearts believing in just one mind
Wiesz, że jesteśmy dwoma sercami wierzącymi w tylko jeden umysł